provided with something intended to increase its beauty or distinction

listen to the pronunciation of provided with something intended to increase its beauty or distinction
Englisch - Türkisch

Definition von provided with something intended to increase its beauty or distinction im Englisch Türkisch wörterbuch

adorned
süsle

Onlar odayı çiçeklerle süslemişler. - They adorned the room with flowers.

adorned
süsledi
decorated
dekore et

Noel ağacını ışıklarla dekore ettik. - We decorated the Christmas tree with lights.

Odasını güllerle dekore etti. - She decorated her room with roses.

adorned
(Mimarlık) bezemeli bezenmiş
decorated
{s} dekore edilmiş

Tom'un evinin içi zevkle dekore edilmiştir. - The interior of Tom's house is decorated tastefully.

Giriş, japon resimleriyle dekore edilmiş. - The hall was decorated with Japanese paintings.

decorated
{s} süslenmiş

Tom süslenmiş bir savaş kahramanı. - Tom is a decorated war hero.

Sokak bayraklarla süslenmiş. - The street is decorated with banners.

Englisch - Englisch
adorned
decorated
provided with something intended to increase its beauty or distinction

  Silbentrennung

  pro·vi·ded with some·thing in·tend·ed to in·crease its beau·ty or dis·tinc·tion

  Türkische aussprache

  prıvaydıd wîdh sʌmthîng întendıd tı înkris îts byuti ır dîstîngkşın

  Aussprache

  /prəˈvīdəd wəᴛʜ ˈsəmᴛʜəɴɢ ənˈtendəd tə ənˈkrēs əts ˈbyo͞otē ər dəˈstəɴɢksʜən/ /prəˈvaɪdəd wɪð ˈsʌmθɪŋ ɪnˈtɛndəd tə ɪnˈkriːs ɪts ˈbjuːtiː ɜr dɪˈstɪŋkʃən/

  Wort des Tages

  glower
Favoriten