proof; evidence

listen to the pronunciation of proof; evidence
English - Turkish
delil
argument
argüman

Onun argümanı gerçeklere dayalıydı. - His argument was based on facts.

Argüman eksiklerle doludur. - The argument is full of holes.

argument
sav

Bu bilgi savunma için önemsizdir. - This data is immaterial to the argument.

Avukat savunmada niçin kaybetti? - Why did the lawyer lose in the argument?

argument
tartışma

Tartışma geçersizdir. - The argument is full of holes.

Tartışma hızla kontrolden çıktı. - The argument quickly got out of control.

argument
{i} kanıt

Savaş için bir kanıt sundu. - He presented an argument for the war.

argument
{i} iddia

Bu iddia, söz sanatından başka bir şey değil. - This argument is nothing more than rhetoric.

Onun iddiası gerçeklere dayalı değildi. - Her argument was not based on facts.

argument
(Bilgisayar) değişken
argument
yargılama
argument
hüccet
argument
(Dilbilim) katılan
argument
atışma
argument
akıl yürütme
argument
(Dilbilim) öznelik
argument
anlaşmazlık
argument
münakaşa
argument
düşünme
argument
{i} konu

Uyuşturucu ile ilgili suçlar konusunda Doyle'nin çalışmasında sunulan argüman bir beyaz kağıt olarak ilk kez yayımlandı. - The argument presented in Doyle's study was first published as a white paper on drug-related crimes.

Dün gece bu konuda tartıştık. - We had an argument about it last night.

argument
müzakere
argument
bağımsız değişke argüman
English - English
argument
proof; evidence
Favorites