plainly, clearly, certainly

listen to the pronunciation of plainly, clearly, certainly
English - Turkish

Definition of plainly, clearly, certainly in English Turkish dictionary

evidently
besbelli

Tom bu sabah erken saatlerde besbelli buradaydı. - Tom evidently was here early this morning.

Onun benimle konuşmak istemediği besbelli. - Evidently he does not want to speak to me.

evidently
açıkça

Açıkçası, o bir hata yaptı. - Evidently, he's made a mistake.

Açıkçası, yarın yağmur yağacak. - Evidently, it's going to rain tomorrow.

evidently
anlaşılan

Anlaşılan, yarın yağmur yağacak. - Evidently, it's going to rain tomorrow.

evidently
[adv] açıkça
evidently
gözle görülür biçimde
evidently
apaçık
evidently
aşikâr olarak
English - English
{a} evidently
plainly, clearly, certainly
Favorites