anlaşılan

listen to the pronunciation of anlaşılan
Turkish - English
apparently

Apparently I'm adopted. - Anlaşılan ben evlatlığım.

Apparently, Tom is the one who did that. - Anlaşılan, onu yapan kişi Tom.

pertaining to inference
speculative
conclusive
pertaining to a conclusion
seemingly, apparently
inferential
may well be
seemingly
understood

Music is a language understood by all humans. - Müzik tüm insanlar tarafından anlaşılan bir dildir.

implied
evidently

Evidently, it's going to rain tomorrow. - Anlaşılan, yarın yağmur yağacak.

evident

Evidently, it's going to rain tomorrow. - Anlaşılan, yarın yağmur yağacak.

söylenmeden anlaşılan
tacit
anlaş
(Bilgisayar) negotiate

The next step was to negotiate terms of a peace treaty. - Bir sonraki adım barış anlaşmasının koşullarını görüşmekti.

Attempts to negotiate a peace treaty failed. - Barış anlaşması görüşme girişimleri başarısız oldu.

kolayca anlaşılan
coherent
anlaş
{f} handshake
anlaş
concur
anlaş
agree with

Tom and I usually agree with each other. - Tom ve ben genellikle birbirlerimizle anlaşırız.

Tom and Mary almost always agree with each other. - Tom ve Mary hemen hemen her zaman birbirleriyle anlaşırlar.

anlaş
cotton up to
anlaş
{f} handshaking
anlaş
concurring
anlaş
{f} assent
kendiliğinden anlaşılan
self-explanatory
kolay anlaşılan
articulate
kolay anlaşılan şey
continuity
söylenilmeden anlaşılan
understood
Turkish - Turkish
Anlaşıldığına göre, galiba, muhtemelen: "Anlaşılan sen İstanbul'un acemisi olmalısın."- O. C. Kaygılı
(Osmanlı Dönemi) ZAHİR
anlaşılan
Favorites