one who makes or alters garments

listen to the pronunciation of one who makes or alters garments
English - Turkish

Definition of one who makes or alters garments in English Turkish dictionary

tailor
terzi

Tom oldukça iyi bir terzidir. - Tom is a pretty good tailor.

Terziye güvenmiyorum. - I don't trust the tailor.

tailor
{f} uydurmak
tailor
(isim) terzi
tailor
uygun hale getirmek
tailor
uyarla,v.uygun hale getir: n.terzi
tailor
{f} uygun hale getir
tailor
yeni bir biçim vermek
tailor
elbise dikmek
tailor
uyarla
tailor
{f} yakıştırmak
tailor
{f} adapte etmek
tailor
{f} dikmek
tailor
{f} (belirli bir amaca göre) (bir şeyi) yapmak/değiştirmek
English - English
{i} tailor
one who makes or alters garments

  Turkish pronunciation

  hwʌn hu meyks ır ôltırz gärmınts

  Pronunciation

  /ˈhwən ˈho͞o ˈmāks ər ˈôltərz ˈgärmənts/ /ˈhwʌn ˈhuː ˈmeɪks ɜr ˈɔːltɜrz ˈɡɑːrmənts/

  Word of the day

  collage
Favorites