one or other of two people or things

listen to the pronunciation of one or other of two people or things
English - Turkish

Definition of one or other of two people or things in English Turkish dictionary

either
her iki

O her iki eliyle yazabilir. - He can write with either hand.

Belgelerin yığınını eşit şekilde böl, ve onları birer birer odanın her iki tarafına koy. - Divide the pile of documents equally, and take them one by one to either side of the room.

either
ya o ya bu. "Ya konuşuyor ya da şarkı söylüyor" , "Either he is talking or he is singing"
either
birinden biri
either
hiçbiri

Onlardan hiçbirini tanımıyorum. - I don't know either of them.

Çocuklardan hiçbirini görmedim. - I didn't see either boy.

either
da
either
de değil

Mary güzel değil, fakat çirkin de değil. - Mary's not pretty, but she isn't ugly, either.

O, sporların düşkünü değildir, ben de değilim. - He is not fond of sports, and I am not either.

either
ya şu ya bu
either
(or ile) ya ...ya da
either
(olumsuz cümlelerde) de
either
iki

İkisinden biri gitmeli. - Either of the two must go.

İki kızın her birini tanıyor musun? - Do you know either of the two girls?

either
ikisinden biri

Bu pulların ikisinden birini sana vereceğim. - I'll give you either of these stamps.

Bunların ikisinden birine sahip olabilirsiniz, fakat ikisine birden değil. - You can have either of these, but not both.

either
herhangi biri

Çocuklardan herhangi birini görmedim. - I didn't see either boy.

Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum. - I don't like either of them.

either
de (değil)
either
conj. ya da
either
{s} (sıfat) ikisi de; her iki: "She doesn't like either one." , "İkisini de sevmiyor." , "On either side of him sat a cat." , "Her iki tarafında bir kedi oturdu."
either
{s} her bir

İki kızın her birini tanıyor musun? - Do you know either of the two girls?

either
either this or that , ya bu yada o
either
(bağlaç) ya da, ne de
either
(İnşaat) den biri
English - English
either
one or other of two people or things

  Hyphenation

  one or oth·er of two peo·ple or things

  Turkish pronunciation

  hwʌn ır ʌdhır ıv tu pipıl ır thîngz

  Pronunciation

  /ˈhwən ər ˈəᴛʜər əv ˈto͞o ˈpēpəl ər ˈᴛʜəɴɢz/ /ˈhwʌn ɜr ˈʌðɜr əv ˈtuː ˈpiːpəl ɜr ˈθɪŋz/

  Word of the day

  panegyric
Favorites