memnun etme

listen to the pronunciation of memnun etme
Turkish - English
dissatisfy
satisfaction
memnun etmek
please

He is hard to please. - Onu memnun etmek zordur.

She's hard to please. - Onu memnun etmek zor.

memnun etmek
{f} satisfy

Tom is impossible to satisfy. - Tom'u memnun etmek imkansız.

He's impossible to satisfy. - Onu memnun etmek imkansızdır.

memnun etmek
gratify
memnun et
{f} pleased

In spite of the rain, this trip very much pleased me, on the whole. - Yağmura rağmen bu yolculuk beni çok memnun etti, genel olarak.

The play pleased the audience. - Oyun izleyiciyi memnun etti.

memnun etmek
{f} indulge
memnun etmek
{f} oblige
memnun etmek
cheer
memnun etmek
make happy
memnun etmek
{f} charm
memnun etmek
pleasing
memnun etmek
gratified
memnun etmek
make glad
memnun et
{f} pleasing
memnun et
make glad
memnun et
{f} gratified
memnun etmek
flatter
memnun etmek
delight
memnun etmek
Please, delight, gladden, satisfy
memnun etmek
to please, make (someone) happy; to satisfy
memnun etmek
{f} rejoice
memnun etmek
{f} content
memnun etmek
{f} gladden
memnun etmek
suit
memnun etmek
{f} humor
memnun etmek
humour [Brit.]
memnun etmek
{f} comfort
memnun etmek
to please, to delight, to gladden, to satisfy
memnun etmek
{f} humour
Turkish - Turkish
memnun etme
Favorites