kararlaştırılmış

listen to the pronunciation of kararlaştırılmış
Turkish - English
{s} agreed
fixed

I prefer to plan my activities for fixed times so I can manage my time. - Ben eylemlerimi kararlaştırılmış zamanlar için planlamayı tercih ediyorum böylece zamanı yönetebilirim.

appointed

The appointed day is close at hand. - Kararlaştırılmış gün çok yakın.

concerted
decided

I guess it's decided. - Sanırım o kararlaştırılmış.

resolved
(Ticaret) settled
recognized
set
karar
decision

This decision will reflect on his future career. - Bu karar onun gelecekteki mesleğini belirtecektir..

I made a decision to study abroad. - Yurtdışında okumaya karar verdim.

karar
{i} judgment

I made a judgment call. - Kanaate dayalı bir karar verdim.

I cannot render a judgment on that. - Bu konuda bir karar veremiyorum.

karar
determination

Tom had a look of determination on his face. - Tom'un yüzünde bir kararlılık ifadesi vardı.

I admire your determination. - Kararlılığına hayranım.

karar
{i} verdict

Tomorrow, the verdict for Tom will be announced. - Yarın Tom için mahkeme kararı açıklanacak.

Tom showed no reaction to the verdict. - Tom karara hiçbir tepki göstermedi.

karar
decision, resolution; judgement, sentence, finding, decree; stability, constancy; proper degree, reasonable degree; reasonable, decent
karar
vote

Anxious for a quick decision, the chairman called for a vote. - Hızlı bir karar için endişeli olduğundan, başkan bir oy için çağrıda bulundu.

We will vote to decide the winner. - Kazanana karar vermek için oy kullanacağız.

karar
{i} conclusion

Tom and Bill arrived at the conclusion independently of each other. - Tom ve Bill birbirlerinden bağımsız olarak karara vardılar.

I don't agree with your conclusions. - Ben senin kararlarını onaylamıyorum.

karar
sentence

I decided to write 20 sentences a day on Tatoeba. - Tatoeba'da günde 20 tane cümle yazmaya karar verdim.

I've decided to write 20 sentences a day on Tatoeba. - Tatoeba'da günde 20 cümle yazmaya karar verdim.

karar
ordinance
karar
(Latin) judicatum
karar
proper degree
karar
(Ticaret) agreement
karar
(Kanun) ministerial
karar
decent
karar
constancy
karar
dijudication
karar
find
karar
reasonable
karar
(Kanun) claim
karar
(Ticaret) declaration
karar
injunction
karar
(Kanun) rule
karar
(Latin) decretum
karar
(Latin) sententia
karar
reasonable degree
karar
{f} dim

Tom dimmed the lights. - Tom ışıkları kararttı.

Could you dim the lights a little? - Işıkları biraz karartır mısın?

karar
fiat
karar
resolve

I resolved to break up with her cleanly. - Onunla ilişkimi tamamen bitirmeye kesin karar verdim.

He made a resolve to stop smoking. - O, sigara içmeyi bırakmak için karar verdi.

karar
settlement
karar
darken

The sky suddenly began to darken. - Gökyüzü aniden kararmaya başladı.

At the end of April, the water of the Yellow River had darkened. - Nisan ayının sonunda, Sarı Nehrin suyu karardı.

karar
{f} darkening
karar
adjudication
karar
decision making
karar
arbitrament
karar
become overcast
karar
deciding on
karar
take decisions
karar
decision to
karar
decide for
karar
made the decision
karar
decided on
karar
making decisions
karar
in decision
karar
overcast
karar
{i} decider
karar
{i} holding
karar
sense

It doesn't make much sense to me, but Tom has decided not to go to college. - Bana pek mantıklı gelmiyor fakat Tom koleje gitmemeye karar verdi.

Living the kind of life that I live is senseless and depressing. - Benimki gibi bir hayat yaşamak manasız ve iç karartıcı.

karar
{i} decree
karar
{i} resolution

The resolution that a new road be built was passed. - Yeni bir yol inşa edilmesi kararı kabul edildi.

He made a resolution to write in his diary every day. - O her gün günlüğünü yazmaya karar verdi.

karar
{i} Doom
karar
{i} judgement

I have absolute confidence in your judgement. - Senin kararına mutlak güvenim var.

The judgement was impeccable. - Mahkeme kararı hatasızdı.

karar
judgement [Brit.]
karar
award
karar
estimate, approximation
karar
stability, predictability
karar
(Hukuk) award, decision, ruling, resolution, assessment, conclusion
karar
finding

I'm finding it difficult deciding on which one to buy. - Hangisini alacağıma karar vermeyi zor buluyorum.

We're finding it difficult deciding on which one to buy. - Hangisini alacağımıza karar vermeyi zor buluyoruz.

karar
proper degree, acceptable limit
karar
just right, neither too little nor too much
karar
classical Turkish mus. a return to the original mode
karar
darkened

The air was darkened by the smoke. - Hava duman tarafından karartıldı.

The sky suddenly darkened yesterday afternoon. - Dün öğleden sonra gökyüzü aniden karardı.

karar
perpetuity
karar
fixity
karar
judg(e)ment
önceden kararlaştırılmış
predetermined
kararlaştırılmış
Favorites