küçümseyen

listen to the pronunciation of küçümseyen
Turkish - English
disdainful
cynical
condescending
deprecating
snooty
contemptuous, snooty
deprecatory
underestimating
sneering
scornful

There was a scornful note in his voice. - Sesinde küçümseyen bir ifade vardı.

Why are you giving me such a scornful look? - Neden bana böyle küçümseyen bir görünüm veriyorsun?

snide

I'm tired of your snide remarks. - Senin küçümseyen uyarılarından bıktım.

disparaging
slighting
patronizing
küçümseyen kimse
sneerer
küçümse
{f} condescending
küçümse
pooh pooh
küçümse
despise

Even his servants despised him. - Onun uşakları bile onu küçümsedi.

They don't despise you. - Onlar seni küçümsemiyorlar.

küçümse
{f} scorned
küçümse
{f} scorn

Everybody is fed up with Dan's scornful attitude. - Herkes Dan'ın küçümseyen tavrından bıktı.

Why are you giving me such a scornful look? - Neden bana böyle küçümseyen bir görünüm veriyorsun?

küçümse
despised

Tom and I despised each other. - Tom ve ben birbirimizi küçümsedik.

Tom also despised Mary. - Tom da Mary'yi küçümsedi.

küçümse
belittle

Do not belittle his suggestions. - Onun önerilerini küçümseme.

He takes every opportunity to belittle you. - O sizi küçümsemek için her fırsatı kullanır.

toplumsal değerleri küçümseyen
cynical
toplumsal değerleri küçümseyen kimse
cynic
küçümseyen
Favorites