irrefutable

listen to the pronunciation of irrefutable
English - Turkish
itiraz kaldırmaz
reddedilemez

Ayrıca onun gözlerinde reddedilemez bir üzüntü vardı. - There was also an irrefutable sadness in his eyes.

Bu Mary'nin masum olduğunun reddedilemez kanıtıdır. - This is irrefutable proof that Mary is innocent.

su götürmez
{s} inkâr edilemez

Bugün bile onun teorisi neredeyse inkar edilemez olarak kalmaya devam etmektedir. - Even today, his theory remains practically irrefutable.

aksi iddia edilemez
irrefutably reddedilmez bir şekilde
{s} çürütülemez
irrefutably
reddedilemez şekilde
English - English
undeniable; unable to be disproved or refuted
impossible to deny or disprove; "incontrovertible proof of the defendant's innocence"; "proof positive"; "an irrefutable argument"
An undeniable argument; unable to be disproved
Irrefutable evidence, statements, or arguments cannot be shown to be incorrect or unsatisfactory. The pictures provide irrefutable evidence of the incident = indisputable. an irrefutable statement, argument etc cannot be proved to be wrong, and must be accepted irrefutable evidence/proof/facts
{s} incapable of being refuted, incontrovertible, indisputable
Incapable of being refuted or disproved; indisputable
irrefutable evidence
indisputable proof, incontestable substantiation, conclusive evidence
irrefutable logic
indisputable reasoning, incontestable deduction
ırrefutable
{a} that cannot be refuted, certain
irrefutably
In an irrefutable manner; beyond the possibility of refutation
irrefutably
in an irrefutable manner, incontrovertibly, indisputably
irrefutable
Favorites