irrefutable evidence

listen to the pronunciation of irrefutable evidence
English - English
indisputable proof, incontestable substantiation, conclusive evidence
irrefutable evidence

  Hyphenation

  ir·re·fu·ta·ble e·vi·dence

  Turkish pronunciation

  îrıfyutıbıl evıdıns

  Pronunciation

  /ərəˈfyo͞otəbəl ˈevədəns/ /ɪrəˈfjuːtəbəl ˈɛvədəns/

  Word of the day

  energy
Favorites