an undeniable argument; unable to be disproved

listen to the pronunciation of an undeniable argument; unable to be disproved
English - Turkish

Definition of an undeniable argument; unable to be disproved in English Turkish dictionary

irrefutable
itiraz kaldırmaz
irrefutable
su götürmez
irrefutable
reddedilemez

Bu Mary'nin masum olduğunun reddedilemez kanıtıdır. - This is irrefutable proof that Mary is innocent.

Ayrıca onun gözlerinde reddedilemez bir üzüntü vardı. - There was also an irrefutable sadness in his eyes.

irrefutable
{s} inkâr edilemez

Bugün bile onun teorisi neredeyse inkar edilemez olarak kalmaya devam etmektedir. - Even today, his theory remains practically irrefutable.

irrefutable
{s} aksi iddia edilemez, su götürmez, çürütülemez
irrefutable
aksi iddia edilemez
irrefutable
irrefutably reddedilmez bir şekilde
irrefutable
{s} çürütülemez
English - English
irrefutable
an undeniable argument; unable to be disproved
Favorites