innovation; something new; discovery

listen to the pronunciation of innovation; something new; discovery
English - Turkish

Definition of innovation; something new; discovery in English Turkish dictionary

novelty
{i} yenilik

Bir yenilik zamanla yok olur. - A novelty wears off in time.

Diğerleri yenilik ararken, bazı insanlar uygunluk tercih eder. - Some people prefer conformity, while others seek novelty.

novelty
{i} orijinallik, orijinalite, değişiklik
novelty
orijinallik
novelty
orijinalite
novelty
alışılmamış şey
novelty
yeni çıkmış şey
novelty
ıvır zıvır
novelty
{i} tuhaflık
novelty
{i} acayiplik
novelty
novelties tuhafiye
English - English
{i} novelty
innovation; something new; discovery
Favorites