in an evident manner; clearly; plainly

listen to the pronunciation of in an evident manner; clearly; plainly
English - Turkish

Definition of in an evident manner; clearly; plainly in English Turkish dictionary

evidently
besbelli

Tom bu sabah erken saatlerde besbelli buradaydı. - Tom evidently was here early this morning.

Onun benimle konuşmak istemediği besbelli. - Evidently he does not want to speak to me.

evidently
açıkça

Akşamleyin bana mesaj atacağını söyledin ama açıkça yalan söyledin. - You said you would text me in the evening, but you lied, evidently.

Açıkçası Tom gitmek istemiyordu? - Evidently, Tom didn't want to go.

evidently
anlaşılan

Anlaşılan, yarın yağmur yağacak. - Evidently, it's going to rain tomorrow.

evidently
[adv] açıkça
evidently
gözle görülür biçimde
evidently
apaçık
evidently
aşikâr olarak
English - English
evidently
in an evident manner; clearly; plainly
Favorites