in a state of sulky dissatisfaction

listen to the pronunciation of in a state of sulky dissatisfaction
English - Turkish

Definition of in a state of sulky dissatisfaction in English Turkish dictionary

dissatisfied
{s} tatminsiz

O her zaman tatminsiz. - He's always dissatisfied.

Oldukça tatminsizdim. - I was quite dissatisfied.

disgruntled
canı sıkılmış
disgruntled
bozulmuş
disgruntled
ters huylu
disgruntled
(at/with ile) üzgün
disgruntled
düş kırıklığına uğramış
dissatisfied
tatmin etme(mek)
in a state
bir devlet
disgruntled
{s} hoşnutsuz, canı sıkkın
disgruntled
huzursuz
disgruntled
{s} hoşnutsuz

Tom biraz hoşnutsuzdu. - Tom was a little disgruntled.

Tom hoşnutsuz görünüyor. - Tom looks disgruntled.

disgruntled
{s} şikâyetçi
disgruntled
{s} huysuz
disgruntled
{s} kırgın

Bir kırgın işçinin bombayı koyan kişi olduğunu düşünüyoruz. - We think a disgruntled employee was the one who planted the bomb.

dissatisfied
{s} hoşnutsuz

Tom bana senin hoşnutsuz olduğunu söyledi. - Tom told me you were dissatisfied.

Tom her zaman hoşnutsuz gibi görünüyor. - Tom always seems to be dissatisfied.

dissatisfied
{s} memnuniyetsiz
dissatisfied
tatmin etme
English - English
dissatisfied
disgruntled
in a state
agitated and anxious
in a state of sulky dissatisfaction
Favorites