in a soothing manner

listen to the pronunciation of in a soothing manner
English - English
soothingly
pacifically
assuasively
in a manner
in a way, in a fashion
in a soothing manner

  Hyphenation

  in a sooth·ing man·ner

  Turkish pronunciation

  în ı sudhîng mänır

  Pronunciation

  /ən ə ˈso͞oᴛʜəɴɢ ˈmanər/ /ɪn ə ˈsuːðɪŋ ˈmænɜr/

  Word of the day

  gunk
Favorites