imperturbable

listen to the pronunciation of imperturbable
English - Turkish
soğukkanlı
sakin
ağır başlı
heyecanlanmaz
{s} ağırbaşlı
{s} ağırbaşlı, temkinli, istifini bozmayan, soğukkanlı
temkinli
calm
sakinleştirmek

Tom Mary'yi sakinleştirmek için elinden geleni yaptı. - Tom did what he could to calm Mary down.

Tom Mary'yi sakinleştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. - Tom did all he could to calm Mary down.

calm
{i} sakinlik

Sakinlik, güçlünün bir erdemidir. - Calm is a virtue of the strong.

Deniz sakinlikten uzak. - The sea is far from calm.

calm
{s} serinkanlı
calm
{s} sakin

Denizi düşündüğümde, sakin hissediyorum. - When I contemplate the sea, I feel calm.

Sakin olmak için gözlerimi kapattım. - I closed my eyes to calm down.

calm
{s} soğukkanlı

Tom, baskı altındayken bile soğukkanlı, sakin ve aklı başında. - Tom's cool, calm, and collected, even under pressure.

calm
{s} durgun
calm
{i} sükûnet, durgunluk, dinginlik
calm
{f} yatıştırmak, sakinleştirmek; yatışmak, sakinleşmek
calm
huzur

Ancak, grev huzurlu olmamıştı ve Aziz Martin Luther King, Jr her iki taraftan sabırlı ve sakin olmasını rica etti. - The strike had not been peaceful, however, and Rev. Martin Luther King, Jr. begged both sides to be patient and calm.

calm
(deniz) durgunluk
imperturbability
ağır başlılık
imperturbability
ağırbaşlılık
imperturbability
sakinlik
calm
{s} arsız
calm
{s} gürültüsüz
calm
(sıfat) endişesiz, gürültüsüz, sakin, durgun, serinkanlı, dingin, ağırbaşlı, huzurlu, esintisiz, arsız, soğuk, soğukkanlı
calm
sakin/durgu
calm
{s} endişesiz
calm
sukunet
calm
asude
calm
(fiil) sakinleştirmek, yatıştırmak, teskin etmek
calm
{s} esintisiz
imperturbability
{i} soğukkanlılık
imperturbably
soğukkanlı bir şekilde
English - English
not easily perturbed, upset or excited
calm and collected, even under pressure
calm
{s} calm, composed; not easily agitated or excited
If you describe someone as imperturbable, you mean that they remain calm, even in disturbing or dangerous situations. Thomas, of course, was cool and aloof and imperturbable. remaining calm and unworried in spite of problems or difficulties
not easily perturbed or excited or upset; marked by extreme calm and composure; "hitherto imperturbable, he now showed signs of alarm"; "an imperturbable self-possession"; "unflappable in a crisis"
Incapable of being disturbed or disconcerted; as, imperturbable gravity
imperturbably
In an imperturbable manner; calmly
ımperturbable
{a} unpassable, thick, inaccessible
imperturbability
a state of calm, unruffled self-assurance; aplomb, composure
imperturbability
The state or quality of being imperturbable
imperturbability
{i} calmness, incapability of being easily disturbed or excited
imperturbability
calm and unruffled self-assurance; "he performed with all the coolness of a veteran"
imperturbably
calmly, collectedly, composedly
imperturbable
Favorites