illustration, interpretation

listen to the pronunciation of illustration, interpretation
English - Turkish

Definition of illustration, interpretation in English Turkish dictionary

explanation
{i} izah

Tüm açıklama izaha muhtaç. - The entire statement is in need of explanation.

Mesele hiçbir izaha imkan vermiyor. - The matter admits of no explanation.

explanation
{i} açıklama

Açıklaman için teşekkürler. - Thanks for your explanation.

Onun açıklamasını hatırlayamıyorum. - I can't remember his explanation.

explanation
anlamlandırma
explanation
{i} açıklama, izah; izahat
explanation
{i} anlam

Durumla ilgili ayrıntılı açıklaman benim anlamamı sağladı. - Your detailed explanation of the situation has let me see the light.

Açıklamamı anlamazsan sorular sormaktan çekinme. - Don't hesitate to ask questions if you don't understand my explanation.

explanation
{i} yorum
explanation
{i} manâ
explanation
(Tıp) İzah etme, açıklama, yorumlama
explanation
{i} tanımlama
English - English
{n} explanation
illustration, interpretation
Favorites