illustration, interpretation

listen to the pronunciation of illustration, interpretation
English - Turkish

Definition of illustration, interpretation in English Turkish dictionary

explanation
{i} izah

Mesele hiçbir izaha imkan vermiyor. - The matter admits of no explanation.

Tüm açıklama izaha muhtaç. - The entire statement is in need of explanation.

explanation
{i} açıklama

Onun açıklamasını hatırlayamıyorum. - I can't remember his explanation.

Açıklaman için teşekkürler. - Thanks for your explanation.

explanation
anlamlandırma
explanation
{i} açıklama, izah; izahat
explanation
{i} anlam

Açıklaması çok baştan savmaydı. Onu anlamadım. - His explanation was too sketchy. I didn't understand it.

Açıklamamı anlamazsan sorular sormaktan çekinme. - Don't hesitate to ask questions if you don't understand my explanation.

explanation
{i} yorum
explanation
{i} manâ
explanation
(Tıp) İzah etme, açıklama, yorumlama
explanation
{i} tanımlama
English - English
{n} explanation
illustration, interpretation
Favorites