illustration, interpretation

listen to the pronunciation of illustration, interpretation
İngilizce - Türkçe

illustration, interpretation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

explanation
{i} izah

Tüm açıklama izaha muhtaç. - The entire statement is in need of explanation.

Mesele hiçbir izaha imkan vermiyor. - The matter admits of no explanation.

explanation
{i} açıklama

Onun açıklaması hiçbir şekilde tatmin edici değil. - Her explanation is by no means satisfactory.

Açıklaman için teşekkürler. - Thanks for your explanation.

explanation
anlamlandırma
explanation
{i} açıklama, izah; izahat
explanation
{i} anlam

Açıklamamı anlamazsan sorular sormaktan çekinme. - Don't hesitate to ask questions if you don't understand my explanation.

Tom açıklamanı anlamış gibi görünmüyordu. - Tom didn't seem to understand your explanation.

explanation
{i} yorum
explanation
{i} manâ
explanation
(Tıp) İzah etme, açıklama, yorumlama
explanation
{i} tanımlama
İngilizce - İngilizce
{n} explanation
illustration, interpretation