iddiacı

listen to the pronunciation of iddiacı
Turkish - English
obstinate, stubborn
contender
stubbornly insistent, pertinacious; obstinate
assertive
stubborn
obstinate
claimant
iddia
{i} allegation

Tom has denied that allegation. - Tom o iddiayı yalanladı.

Tom has denied the allegations. - Tom iddiayı yalanladı.

iddia
(Hukuk) claim

The people who come on the Maury Povich show often make pretentious claims about their lovers cheating on them. - Maury Povich'e gelen insanlar genellikle sevgililerinin onları aldattıkları ile ilgili önemli iddialarda bulunmaktadırlar.

John laid claim to the painting. - John tablo üzerinde hak iddia etti.

iddia
assertion

An assertion isn't a proof. - Bir iddia bir kanıt değildir.

Can you prove the validity of your assertion? - İddianızın geçerliliğini ispat edebilir misiniz?

iddia
bet

Tom claims that he can taste the difference between these two brands of salt. - Tom bu iki tuz markası arasındaki farkı tadabileceğini iddia ediyor.

I bet ten dollars on that horse. - O at üzerine on dolar iddiaya giriyorum.

iddia
contention
iddia
{i} pretension
iddia
{i} pleading
iddia
submission
iddia
{i} argument

Her argument was not based on facts. - Onun iddiası gerçeklere dayalı değildi.

The argument that smoking is injurious has become accepted. - Sigara içmenin zararlı olduğu iddiası kabul edildi.

iddia
suggestion
iddia
say-so
iddia
allege

She allegedly murdered him. - İddiaya göre onu o öldürdü.

Allegedly, Tom turned that offer down. - İddiaya göre, Tom o öneriyi reddetti.

iddia
(Kanun) challenge
iddia
(Kanun) clamor
iddia
thesis
iddia
allegement
iddia
claımed
iddia
claim of
iddia
purports
iddia
alleged to
iddia
{i} pretense
iddia
{i} protestation
iddia
{i} contest
iddia
say so
iddia
{i} information
iddia
{i} averment
iddia
{i} maintenance
iddia
obstinacy
iddia
pretension; pretense
iddia
claim, assertion; allegation
iddia
charge
iddia
{i} pretence
iddia
assertion, claim, thesis, allegation; pretension; insistence; wager, bet
iddia
asseveration
Turkish - Turkish
Dediğinde, iddiasında haksız da olsa direnen, inatçı (kimse)
Dediğinde, iddiasında haksız da olsa direnen, inatçı (kimse): "Kaldı ki Sakallı Celâl sakalı dışında iddiacı bir adam da değildi."- H. Taner
iddia
Dediğinde direnme, inat: "İddia kızışmış, âdeta inat hâlini almıştı."- Ö. Seyfettin
iddia
Kendinde olmayan bir yeteneği, bir durumu varmış gibi gösterme
iddia
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav: "Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu."- T. Buğra
iddia
Dediğinde direnme, inat
iddia
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
İDDİA
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyin müsbet veya menfiliğini ısrarla söylemek. İleri sürülen fikir. Dâva etmek. Israr etmek. İnat etmek. Haklı veya haksız bir dâvaya kalkışmak.(Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmayan kimse, kâinatta dâva-yı halk ve iddiâ-yı icad edemez. Zira her şey, her şeyle bağlıdır. M.)
iddiacı
Favorites