içerikleri

listen to the pronunciation of içerikleri
Turkish - English
content
içerik
{i} content

Nature is the only book that offers important content on every page. - Doğa, her sayfasında önemli içerik sunan tek kitaptır.

Those projects offer a lot of new and innovative content and ideas. - Bu projeler bir sürü yeni ve yenilikçi içerik ve fikirler sunuyor.

içerik
(Hukuk) context

Sentences bring context to the words. Sentences have personalities. They can be funny, smart, silly, insightful, touching, hurtful. - Cümleler kelimelere içerik getirir. Cümlelerin kişilikleri vardır. Onlar komik, akıllı, aptal, anlayışlı, dokunaklı, incitici olabilirler.

In order to fully understand how a word is used, it needs to be used in many different contexts. - Bir kelimenin nasıl kullanıldığını tam olarak anlamak için, onun birçok farklı içeriklerde kullanılması gerekir.

içerik
theme
içerik
ingredient
içerik
substance
içerik
contents

The box doesn't match the contents. - Kutu, içerikle eşleşmiyor.

The label doesn't match the contents. - Etiket, içeriklerle eşleşmiyor.

içerik
meaning
içerik
matter
içerik
required
içerik
(Bilgisayar) deref
içerik
(Ticaret) scope
içerik
(Biyokimya) coverage
içerik
(Bilgisayar) contains

This site contains content not suitable for persons under the age of 18. - Bu site 18 yaşın altındaki kişiler için uygun olmayan içerik içeriyor.

içerik
(Bilgisayar) content should
içerik
(Tıp) ingredients
içerik
implicit
içerik
guts
içerik
base
içerik
index
içerik
content; contents
içerik
content, contents
içerik
psych. content
içerik
log. implicit, implied
Turkish - Turkish

Definition of içerikleri in Turkish Turkish dictionary

içerik
Bir anlatımda verilmek istenen öz
içerik
Herhangi bir ruhsal süreç veya düşünsel işlevi oluşturan ögelerin bütünü
içerik
Bir anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütünü
içerik
Bir cümle veya yargıda açıkça söylenmemekle birlikte var olduğu anlaşılabilen, zımni
içerik
Bir anlatımda verilmek istenen öz; düşünce, duygu ve imgelerin bütünü
içerik
Bir şeyin içinde bulunan ögelerin bütünü, muhteva
İçerik
zımni
İçerik
(Hukuk) MUHTEVA

Tabiat, her sayfasında mühim muhteva sunan yegâne kitaptır. - Doğa, her sayfasında önemli içerik sunan tek kitaptır.

English - Turkish

Definition of içerikleri in English Turkish dictionary

içerik
content
içerikleri
Favorites