satisfied; in a state of satisfaction

listen to the pronunciation of satisfied; in a state of satisfaction
English - Turkish

Definition of satisfied; in a state of satisfaction in English Turkish dictionary

content
{i} içerik

Doğa her sayfada büyük bir içerik sağlayan tek kitaptır. - Nature is the only book that provides great content on every page.

Doğa, her sayfasında önemli içerik sunan tek kitaptır. - Nature is the only book that offers important content on every page.

content
{i} içindekiler

Tom bardağının içindekileri lavaboya döktü. - Tom poured the contents of his glass into the sink.

Tom küçük bir kutu açtı ve içindekileri masaya boşalttı. - Tom opened the small box and emptied the contents on the table.

content
rıza
content
katkı oranı
content
(Dilbilim) düşünüm
content
istiap
content
mutlu

Tom mutlu görünüyordu. - Tom seemed to be contented.

Tom'un mutlu olduğunu düşünüyorum. - I think Tom is contented.

content
hoşnut

Çok hoşnut görünüyorsun. - You look very content.

Tom kesinlikle hoşnut görünüyor. - Tom certainly looks very content.

content
{s} olumlu
content
doygun
in a state
bir devlet
content
memnuniye

Onun yüzünde bir memnuniyet görüntüsü belirdi. - A look of contentment appeared on his face.

Okumaktan asıl maksadın ne olursa olsun, kitaplar sana her zaman memnuniyet ve tatminkârlık duygusu verecektir. - No matter what your main purpose is in reading, books should never fail to provide contentment and satisfaction.

content
{i} memnuniyet

Okumaktan asıl maksadın ne olursa olsun, kitaplar sana her zaman memnuniyet ve tatminkârlık duygusu verecektir. - No matter what your main purpose is in reading, books should never fail to provide contentment and satisfaction.

Onun yüzünde bir memnuniyet görüntüsü belirdi. - A look of contentment appeared on his face.

content
{s} hoşnut, memnun
content
{i} lehte oy kullananlar
content
{s} hazır
content
doyurmak
content
{s} razı
content
{i} ayar
content
(İnşaat) içindeki, muhteva
English - English
content
in a state
agitated and anxious
satisfied; in a state of satisfaction
Favorites