satisfaction, ease, contentment

listen to the pronunciation of satisfaction, ease, contentment
English - Turkish

Definition of satisfaction, ease, contentment in English Turkish dictionary

content
{i} içerik

Bu projeler bir sürü yeni ve yenilikçi içerik ve fikirler sunuyor. - Those projects offer a lot of new and innovative content and ideas.

Küçük kozmetik detaylar hakkında endişelenerek zaman kaybetmektense web sitemiz için içerik yaratarak zamanımızı harcamalıyız. - We should spend our time creating content for our website rather than wasting time worrying about minor cosmetic details.

content
{i} içindekiler

Tom cüzdanının içindekileri gösterdi. - Tom displayed the contents of his wallet.

Kupada bir çatlak var bu yüzden içindekiler sızıyor. - There's a crack in the cup so the contents are leaking.

content
rıza
content
katkı oranı
content
(Dilbilim) düşünüm
content
istiap
content
mutlu

Tom mutlu görünüyordu. - Tom seemed to be contented.

Ağlamanın ve şikayet etmenin bir yararı yok. Sahip olduklarınla mutlu olmaya çalışın. - There's no use crying and complaining. Try to be content with what you have.

content
hoşnut

Çok hoşnut görünüyorsun. - You look very content.

Basit bir yaşamdan hoşnuttur. - He is content with the simple life.

content
{s} olumlu
content
doygun
content
{s} razı
content
doyurmak
content
(İnşaat) içindeki, muhteva
content
{s} hoşnut, memnun
content
memnuniye

Okumaktan asıl maksadın ne olursa olsun, kitaplar sana her zaman memnuniyet ve tatminkârlık duygusu verecektir. - No matter what your main purpose is in reading, books should never fail to provide contentment and satisfaction.

Onun yüzünde bir memnuniyet görüntüsü belirdi. - A look of contentment appeared on his face.

content
{i} memnuniyet

Okumaktan asıl maksadın ne olursa olsun, kitaplar sana her zaman memnuniyet ve tatminkârlık duygusu verecektir. - No matter what your main purpose is in reading, books should never fail to provide contentment and satisfaction.

Onun yüzünde bir memnuniyet görüntüsü belirdi. - A look of contentment appeared on his face.

content
{i} lehte oy kullananlar
content
{s} hazır
content
{i} ayar
satisfaction, contentment
hoşnutluk
English - English
{n} contentation
{n} content
satisfaction, ease, contentment
Favorites