hazi̇ne

listen to the pronunciation of hazi̇ne
Turkish - English

Definition of hazi̇ne in Turkish English dictionary

hazine
(Hukuk) treasury

Prices for Treasury bonds fell. - Hazine bonolarının fiyatları düştü

It is an ancient midden, presently an archaeological treasury. - Eski bir çöp yığını şu anda arkeolojik bir hazinedir.

hazine
treasure

Wisdom is a treasure for tens of generations. - Bilgelik sonsuz bir hazinedir.

Who finds a friend, finds a treasure. - Bir arkadaş bulan bir hazine bulur.

hazine
public treasury
hazine
source
hazine
coffer
hazine
treasure; treasury, strong room; treasure trove; exchequer, national treasury; source
hazine
treasure, much-valued person or thing
hazine
(devlet) treasury
hazine
uterus, womb
hazine
store
hazine
storehouse
hazine
riches
hazine
repertory
hazine
revenue
hazine
trove
hazine
stores
hazine
treasure house
hazine
storage place, depot; cistern
hazine
coffers
hazine
treasury, strongroom
hazine
thesaurus
hazine
treasure trove
hazine
exchequer
hazine adası
treasure island
hazine bonoları
(Ticaret) treasury bills
hazine bonosu
(Ticaret) t-bill
hazine müsteşarlığı
undersecretariat of treasure
hazine müsteşarlığı
Undersecretariat of treasury
Hazine Bakanlığı
(Askeri) Department of the Treasury
Hazine Müsteşarlığı Dış Yatırım Genel Müdürlüğü
(Hukuk) General Directorate of Foreign Investment in the Undersecreteriat of Treasury
Hazine Uygulama Muhabere Sistemi
(Askeri) Treasury Enforcement Communications System
hazine bakanlığı
Lords of the Treasury
hazine bonosu
treasury note
hazine bonosu
treasury bond, treasury bill
hazine bonosu
exchequer bill
hazine bonosu
exchequer bond
hazine bonosu
(kısa vadeli) treasury bill
hazine bonosu
treasury bill
hazine bonosu
treasury bond
hazine bonosu alışları
(Ticaret) cost of treasury bills
hazine bonosu belgesi
(Ticaret) covering warrant
hazine bonosu faiz oranı
(Ticaret) treasury bill rate
hazine bonosu faizi
(Ticaret) basic yield
hazine bölümü
(Ticaret) treasury department
hazine dairesi
(Ticaret) treasury office
hazine dairesi
treasure house
hazine davaları
(Politika, Siyaset) crown proceedings
hazine durumu
treasure state
hazine evi
treasure house
hazine garantili tahvil
(Ticaret) treasury guaranteed bond
hazine işlemleri raporu
(Politika, Siyaset) treasury transaction report
hazine işlemleri raporu
(Hukuk) treasury transactions report
hazine kaimesi
treasury note
hazine kağıtları
(Ticaret) treasury securities
hazine kurumu avukatı
(Politika, Siyaset) crown solicitor
hazine müdürü
thesaurer
hazine müsteşarı
advisor to treasury
hazine odası
strongroom
hazine sandığı
treasure chest
hazine senedi
(Ticaret) treasury warrant
hazine senedi
treasury obligations
hazine sorumlusu
treasurer
hazine taahhütleri
(Ticaret) treasury debentures
hazine tahvili
(Ticaret) treasury return
hazine teminatlı bono
(Ticaret) treasury guaranteed bond
hazine ya da istikrar fonları
(Ticaret) earmarked gold
hazine yardımları
treasury grants
hazine çeki
(Ticaret) treasurers check
hazine çeki
(Ticaret) treasurer's check
finans ve hazine müdürü
(Ticaret) finance and treasury manager
hazine
mine
Turkish - Turkish
(Osmanlı Dönemi) Define
(Osmanlı Dönemi) Kıymetli şeyleri saklayacak sağlam yer
hazine
Değerli şeylerin saklandığı yer
hazine
Büyük bağlılık duyulan, değer verilen şey veya kimse
hazine
Devletin altın, döviz, bono ve nakit işlemlerini maliye ile birlikte düzenleme görevini üstlenen makam
hazine
Devlet malı, parası veya bunların saklandığı yer
hazine
Gömülü veya saklı iken bulunan değerli şeylerin bütünü
hazine
Kaynak
hazine
Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya yığını, büyük servet
hazine
Kaynak: "Ağaç, rutubetin hazinesidir."- F. R. Atay
hazine
Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya yığını, büyük servet: "Dünyanın hazinelerine başını çevirip bakmazdı."- R. H. Karay
HAZİNE KETHUDASI
(Osmanlı Dönemi) Tar: Yavuz Sultan Selim Han zamanında kurulan hazine kethudâlığı, saraya girip çıkan demirbaş eşyanın korunup saklanmasıyla mes'ul idi. Bu müessesenin başında bulunan memura da hazine kethudâsı denilirdi
Hazine
(Osmanlı Dönemi) HAZNE
Hazine
(Osmanlı Dönemi) MEFTAH
Hazine
(Osmanlı Dönemi) MIKLAD
hazine
(Osmanlı Dönemi) hızan
İÇ HAZİNE
(Osmanlı Dönemi) t. Osmanlı İmparatorluğu zamanında sarayda muhafaza edilen bir kısım paralar
hazi̇ne
Favorites