having or showing grace in movement, shape, or proportion

listen to the pronunciation of having or showing grace in movement, shape, or proportion
English - Turkish

Definition of having or showing grace in movement, shape, or proportion in English Turkish dictionary

graceful
{s} zarif

Dansçının zarif eylemi seyirciyi hayran bıraktı - The dancer's graceful action charmed the audience.

Çirkin ördek yavrusu zarif bir kuğu oldu. - An ugly duckling became a graceful swan.

graceful
latif
graceful
yosma
graceful
endamlı
graceful
dal gibi
graceful
güzel

Buz pateni zarif ve güzel olabilir. - Ice skating can be graceful and beautiful.

O güzel ve ayrıca çok zarif. - She is beautiful, and what is more, very graceful.

graceful
nazik
graceful
çekici
graceful
hoş
graceful
{s} ince

Yusufçuk incelikle suyun üzerinden geçti. - The dragonfly gracefully passed over the water.

Laura incelikle dans etti. - Laura danced gracefully.

graceful
incelikle

Yusufçuk incelikle suyun üzerinden geçti. - The dragonfly gracefully passed over the water.

Latinler başkalarına el pençe divan dururken, kendilerini incelikle tanıtamaz! - Latinos can't promote themselves gracefully, kowtowing to others!

graceful
gracefully zarafetle
graceful
{s} ağırbaşlı
graceful
{s} vakur
graceful
nezaket
graceful
incelik

Latinler başkalarına el pençe divan dururken, kendilerini incelikle tanıtamaz! - Latinos can't promote themselves gracefully, kowtowing to others!

Yusufçuk incelikle suyun üzerinden geçti. - The dragonfly gracefully passed over the water.

English - English
graceful
having or showing grace in movement, shape, or proportion
Favorites