nezaket

listen to the pronunciation of nezaket
Turkish - English
kindness

I am much obliged to you for your kindness. - Ben nezaketin için sana çok minnettarım.

I will never forget your kindness. - Ben senin nezaketini asla unutmayacağım.

Grace
politeness

Politeness is just a protocol that is different in every society. - Nezaket sadece her toplumda farklı olan bir protokoldür.

What people call political correctness is in reality politeness. - İnsanlar siyasi doğruluk olarak adlandırdıkları şey gerçekte nezakettir.

courtesy

Your courtesy is appreciated. - Nezaketiniz takdir edilmektedir.

In Japan, bowing is common courtesy. - Japonya'da eğilmek yaygın bir nezakettir.

civility

She answered him with cold civility. - O, onu soğuk nezaketle yanıtladı.

genial
polish
violently
kindnesses
gentleness
mutually
elegancy
civility res
chivalry
thoughtful
gentle
delicate
gracefulness
kindliness
attentiveness
delicacy
(isim) Courtesy, politeness
delicateness, precariousness, uncertainty (of a situation)
graciousness
daintiness
decency

Tom didn't even have the decency to apologize. - Tom'un bile özür dileme nezaketi yoktu.

Tom didn't have the decency to admit that he was wrong. - Tom hatalı olduğunu kabul edecek nezakete sahip değildi.

sweetness
complaisance
urbaneness
politeness, courtesy; delicacy, tact, considerateness
mildness
suavity
decorum
keenness
affability
comity
gallantry
politeness, kindness, decency, courtesy, chivalry, civility res
attentive
mannerly
purity
consideration
thoughtfulness
geniality
courteousness
affableness
obligingness
devoir
graceful
galantness
refinement
{i} urbanity
devoirs
dainty
nezaket ziyareti
visit of courtesy
nezaket çevirisi
(Askeri) courtesy translation
nezaket kuralları
ceremony
nezaket duygusu
sense of decency
nezaket kesbetmek
(for a situation) to become delicate
nezaket taslamak
do the polite
nezaket ziyareti
courtesy call
nezaket ziyareti
courtesy visit
nezaket ziyaretinde bulunmak
pay one's respects to
berây-ı nezaket
courtesy berây-i
görevi gereği nezaket göstermek
do the polite
görevi gereği nezaket göstermek
do the polite thing
resmi nezaket kuralları
protocol
yapmacıklı nezaket
unction
Turkish - Turkish
(Osmanlı Dönemi) Naziklik, incelik, zariflik. Kaba olmamak. Edeb, terbiye
Önemli olma, dikkatli davranmayı gerektirme
Bir bütün lahananın içine kuşbaşı et konularak yapılan dolma
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik: "Ben bu kıza bir türlü nezaket öğretemedim."- M. Ş. Esendal
Bir iş veya durum için önemli olma, dikkatli davranmayı gerektirme
berây-ı nezaket
Nezaket icabı, kibarlık icabı

Berây-ı nezaket kalkıp bayana yer verdim, oysa otobüste koltuklarına yaslanmış uyku numarası yapan hayli zıpır gibi genç vardı... (R. Ercan BİTİKÇİOĞLU'nun bir makalesinden).

nezaket
Favorites