having many possibilities or implications

listen to the pronunciation of having many possibilities or implications
English - Turkish

Definition of having many possibilities or implications in English Turkish dictionary

pregnant
{s} gebe

Ne kadar zamandır gebesin? - How long have you been pregnant?

Marie iki aylık gebe. - Mary is two months pregnant.

pregnant
{s} hamile

Dört aylık hamileyim. - I'm four months pregnant.

455 kadından bir kadın gebeliğinin yirminci haftasına kadar hamile olduğunu fark etmez. - One out of 455 women doesn't realize she's pregnant until the twentieth week of pregnancy.

pregnant
karnı burnunda olmak
pregnant
karnı burnunda
pregnant
{s} with ile dolu
pregnant
semereli
pregnant
fikirlerle dolu
pregnant
yaratıcı/manalı/hamile
pregnant
{s} manâlı
pregnant
{s} yaratıcı
pregnant
{s} anlamlı
pregnant
fikirle dolu bir şekilde
pregnant
tubular pregnancy dış gebelik
pregnant
manalı olarak
pregnant
{s} verimli
English - English
pregnant
having many possibilities or implications

  Hyphenation

  ha·ving ma·ny possibilities or implications

  Turkish pronunciation

  hävîng meni päsıbîlıtiz ır împlıkeyşınz

  Pronunciation

  /ˈhavəɴɢ ˈmenē ˌpäsəˈbələtēz ər ˌəmpləˈkāsʜənz/ /ˈhævɪŋ ˈmɛniː ˌpɑːsəˈbɪlətiːz ɜr ˌɪmpləˈkeɪʃənz/

  Word of the day

  scacchic
Favorites