has

listen to the pronunciation of has
English - Turkish
sahip ol
bkz.have
f., bak. have
sahip olmak

Bu kadar çok paraya sahip olmak seni mutlu etti mi? - Has having so much money made you happy?

Tom her zaman kendi yoluna sahip olmak zorunda olan insan türüdür. - Tom is the type of person who always has to have his own way.

sahiptir
have
{f} sahip olmak

Windows ile eklentilere sahip olmak zorundasın,yoksa o dosyalarını okumaz. - With Windows, you have to have extensions or it won't read your files.

Yüksek yerlerde arkadaşlara sahip olmak güzel olmalı. - It must be nice to have friends in high places.

has become
olmuş

O, oldukça yaygın olmuştur. - It has become quite common.

Mary her zaman sol eğilimli olmuştur, ama o Sol Parti için mecliste bir koltuğa sahip olduğundan beri, o, ​​radikal kapitalizm eleştirisi ile bir medya yıldızı oldu. - Mary has always been left-leaning, but since she's got a seat in parliament for the Left Party, she has become a media star with her radical critique of capitalism.

has been
eski özelliği kalmamış
has been
hükmü kalmamış
has been
önemini yitirmiş
has-been
modası geçmiş kimse/şey
has an edge over the...
üzerinde bir kenar vardır
has anyone been?
kimse oldu?
has changed
değişti
has doubts
şüphe var
has got
Bkz. have got
has got to
için var
has nothing to do
hiçbir şey yoktur
has nothing to do with
hiç bir ilgisi yoktur
has room
odası
has to do with
ile ilgisi yoktur
has to offer
sunduğu
has-been
Önemini yitirmiş şey
has been
önemini yitirmiş şey
has been
hükmü kalmamış şey
has been
eski özelliği kalmamış kimse
has no color left
beti benzi kaçmış
has right on his/her side
kendi açısından haklı
has the cat got your tongue
dilini mi yuttun
have
{f} göz yummak
have
{f} yapmak

Zaman zaman daha akademik biriyle detaylı bir konuşma yapmak istiyorum. - I like to have a deep conversation with a more academic person from time to time.

Ben bu küçük odayla ilgili en iyisini yapmak zorundayım. - I have to make the best of that small room.

have
{f} (had, hav.ing) kuraldışı çekimleri: şimdiki zaman I, you, we, they have; he, she it has; geçmiş zaman had
have
it has geçmi zaman had malik olmak
Every cloud has a silver lining
(Atasözü) Her işte bir hayır vardır
have
{f} almak

Şimdi üç yıldır İngilizce eğitimi almaktayız. - We have been studying English for three years now.

Bu hafta sonu bir araba almak zorundayım. - I have to buy a car this weekend.

have
she it has
have
kabul etmek

Önerilerinizi kabul etmekten başka seçeneğim yok. - I have no choice but to accept your proposals.

Tom'un kabul etmekten başka hiç bir seçeneği olmayacak. - Tom will have no choice but to agree.

have
eline ulaşmak
have
he
have
kuraldışı çekimleri
have
elinde bulunmak
have
yemek

Onu yemek zorunda değilsiniz. - You don't have to eat it.

O günlerce yemek yememiş olabilir. - He might not have eaten for days.

have
anlamak

Kazanın ne kadar ciddi olduğunu anlamak için sadece bu makaleyi okumalısın. - You have only to read this article to see how serious the accident was.

Bu tür müzik, daha yaşlı insanların anlamakta zorluk çektiği bir şeydir. - This kind of music is something that older people have difficulty understanding.

have
tutmak

Köpeğimizi bağlı tutmak zorundayız. - We have to keep our dog tied.

Tom'un bir taksi tutmak için yeterli parası yoktu. - Tom didn't have enough money to take a taxi.

have
-si olmak
have
haiz olmak
have
buyurmak
have
bilmek

Ben sadece bilmek zorundayım. - I simply have to know.

Gerçekten bilmek istiyorsanız, yapmanız gereken bütün şey sormaktır. - If you really want to know, all you have to do is ask.

have
doğurmak
have
izin vermek

Gitmene izin vermek zorundayım. - I have to let you go.

Onunla konuşmama izin vermek zorundasın. - You have to let me talk to him.

have
saymak

Zaten verdiğin her şeyi saymak iyi değil. - It's not good to count all the things that you have already given.

Bütün oy pusulalarını saymak zorundayız. - We have to count all of the ballots.

rumour has it that
söylentilere bakılırsa
which has a beam
huzmeli
have
{f} elde etmek

Yaptığını sandığım başarı türünü elde etmek istiyorsan, öyleyse daha çok çalışmak zorunda kalacaksın. - If you want to achieve the kind of success that I think you do, then you'll have to study harder.

Tam sevinç değerini elde etmek için, onu paylaşacak birisine sahip olmalısınız. - To get the full value of joy, you must have someone to divide it with.

have
fi
have
(have got)
have
sahip ol

Eğer yurt dışına gidiyorsanız, bir pasaporta sahip olmak gereklidir. - If you are going abroad, it's necessary to have a passport.

Balinaların kendi diline sahip olduklarına inanılmaktadır. - It is believed that whales have their own language.

have
içmek

Biraz su içmek istiyorum. - I would like to have some water.

Bir yerde içki içmek için dışarı çıkmak ister misiniz? - Would you like to go out to have a drink somewhere?

have
geçirmek

Tom ile birkaç dakika yalnız geçirmek istiyorum. - I'd like to have a few minutes alone with Tom.

Yarına kadar görevi gözden geçirmek zorundayım. - I have to go through the task by tomorrow.

have
çağırmak

Eğer o böyle içmeye devam ederse eve bir taksi çağırmak zorunda kalacak. - If he keeps drinking like that, he'll have to take a taxi home.

Polis çağırmak zorunda kalacağım. - I'm going to have to call the police.

have
davet etmek

Faturayı ödemek zorunda kaldım! Bir dahaki sefere, onlar beni davet etmek zorunda kalacaklar. - I had to pay the bill! The next time, I'll have them invite me.

Pul koleksiyonum yok ama onu davet etmek için bir mazeret olarak kullanabildiğim Japon kartpostal koleksiyonum var. - I don't have a stamp collection, but I have a Japanese postcard collection that I could use as an excuse to invite him.

have
(yardımcı fiil)
have
karşılaşmak

Keşke seninle tekrar karşılaşmak zorunda olmasam. - I wish I wouldn't have to meet you again.

have
yaptırmak

Göğüs kanseri için bir test yaptırmak istiyorum. - I'd like to have a test for breast cancer.

Bunu yaptırmak için ödeme yaptım. - I paid to have this done.

have
(rüya) görmek
have
kural dışı çekimleri
has been
yaşanıyor
has been
has be
have
{f} olmak

Mezun olmak için yeterli kredim yok. - I don't have enough credits to graduate.

Eğer yurt dışına gidiyorsanız, bir pasaporta sahip olmak gereklidir. - If you are going abroad, it's necessary to have a passport.

have
zorunda

Yarın on saat çalışmak zorunda kalacağım. - I'll have to study ten hours tomorrow.

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemek zorundayım. - Before going to work in Paris I have to freshen up on my French.

have
sahipler
have
{f} bulunmak

Bayanlar ve Baylar, şu anda Tokyo Uluslararası Havaalanı'na inmiş bulunmaktayız. - Ladies and Gentlemen, we have now landed at Tokyo International Airport.

Son zamanlarda, ekonominin hızla geliştiğine dair sinyaller bulunmaktadır. - Recently, there have been signs that the economy is picking up steam.

have
{i} varlıklı kimse
have
{i} hile

Ben hile yapma niyetim yok. Konu ne? - I have no intention of cheating. What's the point?

Ben ne zaman hile yaptım? - When have I ever cheated?

have
{i} kumpas
have
{f} etmek

Bu sınavda başarısız olursan, kursu tekrar etmek zorunda kalacaksın. - If you flunk this exam, you'll have to repeat the course.

Yaptığınız şekilde hareket etmek için gerçekten sebebiniz varsa, o halde lütfen bana söyleyin. - If you really have grounds for acting the way you did, then please tell me.

have
{f} zorunda olmak

Sana ateş etmek zorunda olmak istemiyorum. - I don't want to have to shoot you.

Kimseyi incitmek zorunda olmak istemiyorum. - I don't want to have to hurt anyone.

have
{i} üçkâğıt
have
{f} sahip olmak; -si olmak. 2
have
aldatmak

Ben her zaman sana karşı dürüst oldum. Neden beni aldatmak istiyorsun? - I have always been honest with you. Why do you want to deceive me?

have
dolandırmak
English - English
Hardened Aircraft Shelter
sing
Has is the third person singular of the present tense of have. Third person singular present tense of have. the third person singular of the present tense of have
Hydrometeorological Advisory Service, of the BoM
third-person singular of have
of Have
pres
3d pers
Results are an attribute of a race
hath

He that hath ears to hear, let him hear. - Whoever has ears to hear, let him hear.

has a clue
Third-person singular simple present indicative form of have a clue
has a memory like a sieve
Third-person singular simple present indicative form of have a memory like a sieve
has a mind like a sieve
Third-person singular simple present indicative form of have a mind like a sieve
has another think coming
Third-person singular simple present indicative form of have another think coming
has had it
Third-person singular simple present indicative form of have had it
has it
Third-person singular simple present indicative form of have it
has it going on
Third-person singular simple present indicative form of have it going on
has it off
Simple past tense and past participle of have it off
has sex
Third-person singular simple present indicative form of have sex
has to
Third-person singular simple present indicative form of have to
has-a
of the relationship between a class and any member of that class in object-oriented computer programming
has-been
A person, especially one formerly popular or influential, whose popularity or effectiveness has peaked and is now in decline

Is it better to never be than to be and eventually become a has-been?.

has a bachelor's degree
has completed the first academic degree at a college or university (bachelor's degree)
has a bee in his bonnet
has a persistent thought in his head
has a belly full
has had enough, is angry, is exasperated, has an excessive amount
has a big mouth
cannot keep a secret, blabs about everything; cannot keep silent, speaks without thinking
has a bone to pick with
has a dispute with, has a point of contention with; has a big problem he has to discuss with the source of the problem
has a car
possesses an automobile
has a chance
has the possibility, possesses a chance
has a clear conscience
feels he did nothing wrong, has nothing to feel guilty about
has a cold
sick with a cold
has a doctor's degree
has been granted the third and highest academic degree at a college or university, has completed a doctorate degree
has a family
possesses a family of his own
has a finger in the pie
is involved, has a vested interest
has a future
has the ability to succeed
has a good body
possesses an attractively formed body
has a good head for
has aptitude for, has ability in, has a talent for
has a good head on his shoulders
smart, intelligent, clever, with a brain
has a good taste
is delicious, tastes good, has a good flavor
has a hand in
is involved in, took part in, is partly responsible for
has a hard time
has difficulty, has problems
has a head on his shoulders
he is smart, he is an intelligent person
has a keen eyesight
able to see far away without the aid of glasses
has a light hand
dexterous, skilled with one's hands, works quickly with one's hands
has a mandate
has authorization; has received adequate votes for one mandate
has a master's degree
has attained the next academic degree above a bachelor's degree at a university
has a monopoly
has exclusive control of a commodity or service
has a murky past
he has a suspicious past
has a place
has a spot, has a location
has a problem
has a tough situation, has a puzzle
has a record
has a criminal past, has been arrested previously, has a criminal file with the police
has a say in the matter
right to express an opinion, authority to help make a decision
has a screw loose
is a little crazy, not totally normal
has a sense of
possesses a knowledge of, has an understanding of
has a sentimental value
precious for sentimental reasons
has a slate loose
not quite normal, little bit crazy
has a sore throat
has an inflamed throat, his throat hurts
has a steady job
has regular employment, has a permanent job
has a strong character
has a strong personality, has integrity, is principled
has a thriving business
has a successful business, has a prosperous trade, has a growing company
has a twenty-twenty vision
has perfect vision
has a wife and kids
is a father and husband, is a family man, has his own family
has ambitions
has aspirations, has dreams
has an account to settle
wants to get even with; needs to close a bank account
has an aesthetic sense
aesthetically gifted, gifted with good taste
has an axe to grind
has a special reason for getting involved
has an excellent memory
has outstanding ability to recall, has very good recollection
has an itching palm
is greedy, wants something (especially money)
has ants in his pants
restless, jumpy, antsy, has an urgent matter to attend to
has been entered
was penetrated; was accessed; was gone into
has been through
passed much, underwent, experienced, learned via experience
has blood on his hands
guilty of murder, caused the deaths of others (directly or indirectly)
has brains
has intellectual ability, is smart
has butterflies in his stomach
has nervous tension, excited
has character
possesses an interesting personality
has complaints
has grievances, has criticism
has complications
slow in recovering from an operation or illness due to additional health problems
has decided preferences
has definite likes and dislikes
has difficulty
has a difficult time with, finds it very hard to
has doubts
possesses feelings of uncertainty
has full authority
is fully empowered, is in full command
has given up hope
has despaired, has lost hope, has given up, has lost heart
has good contacts
has useful business connections, has useful social connections
has good hands
gifted with the ability to fix and make things with his hands
has got it made
is successful, has everything he needs or wants
has guts
has courage, is daring, has spirit, has pluck, has nerve
has had it
ate it; has had enough of it, loathes it, cannot stand it any more, cannot take it any longer
has his eyes open
is aware, is alert, is vigilant
has his hands full
he has a great many things to do, he is extremely busy
has his head in the clouds
was daydreaming, was not paying close attention
has his heart set on
he is determined to, he wants desperately to
has his reasons
has motives unknown to others
has homosexual tendencies
is attracted to the members of the same sex, is thought to be homosexual
has in his possession
possesses, owns
has in mind
is thinking that, means to, is determined to, is destined to
has it made
assured of success
has money to burn
he is extravagantly rich, billionaire
has neither savor nor flavor
has no taste whatsoever
has nerves of steel
scared by nothing
has no appetite
does not want to eat, not hungry
has no authority
has no power, has no control, is not authorized or empowered
has no chance
possesses absolutely no opportunity
has no conscience
has no sense of right and wrong, evil, wicked
has no doubt
is certain, is sure
has no effect on him
not affected by, not bothered by
has no future
will not be successful, will not be happy
has no heart
heartless, cruel
has no hope of survival
has no chance of recovery
has no idea
is not sure, has no thought
has no intention of
does not mean to, is determined not to
has no luck
is unlucky, is unfortunate, is hapless, is ill-fated
has no opinion
has no viewpoint, has no thoughts or impressions on the issue
has no option
has no choice, has no alternative
has no part in
has nothing to do with
has no patience
has no tolerance, has no forbearance, has no endurance
has no place
has no space, is crowded, is full
has no room
has no space, is crowded, is full
has no sense of
does not possess a sense of, he lacks an understanding of
has no sentiments
without feeling, insensitive
has no strength
weak, too tired to do anything
has no tenure
does not have a permanent position or place (in a company, institution, etc.)
has no time
has no extra time, has no time available
has no use for it
has no need of it, does not want it
has nothing against him
is not at all opposed to him, has absolutely no problem with him
has nothing to do
has nothing to occupy himself with, is bored
has nothing to do with me
does not concern me
has nothing to hide
has nothing to conceal, did nothing wrong
has nothing to lose
has nothing precious or important that will be lost if he takes a risk
has patience
is patient, is tolerant
has plenty
possesses in abundance, does not want for anything
has prospects for
has a good chance of success, has the possibility of profiting from
has rocks in his head
is stupid, does not understand quickly
has room
has space, has capacity
has seen better days
used to be in better condition, is old, is worn
has something to hide
has something to conceal, did something wrong
has something up his sleeve
plotting something, has something in reserve
has sticky fingers
has a tendency to take things which are not his
has strange ideas
has bizarre notions, has odd thoughts, has peculiar ideas
has tenure
permanently employed (in a public institution)
has the ability
is within his realm of possibility, is feasible for him, is within his power, possesses the capability to
has the best of both worlds
has his cake and eats it too, has everything he wants
has the cat got your tongue
did a cat get your tongue? did you swallow your tongue? Why don't you speak?
has the upper hand
has the advantage, has the dominating position, has control
has things to do
has obligations, has tasks or errands to take care of, is busy
has to
must, is obligated to, is required to
has to do with
is connected to, is related to, involves
has to sleep on it
must take his time and think the matter through
has up his sleeve
plotting, planning
has very slim chances of success
doubtful that he will be successful, probably won't succeed
has vision
imaginative, creative, has the ability to think clearly
has wheels
has the use of a vehicle; is driven, is motivated
has-been
someone who is no longer popular
has-been
disapproval If you describe someone as a has-been, you are indicating in an unkind way that they were important or respected in the past, but they are not now. the so-called experts and various has-beens who foist opinions on us. someone who was important or popular but who has now been forgotten
has-been
{i} (Informal) outdated thing or custom; person that is no longer popular or esteemed; person or thing that is no longer a news item or topic of conversation (e.g. "I don't know who the second guest was - he is some has-been television star whose name I don't really know")
Elvis has left the building
A phrase used to announce the end of a show
a lie has no legs
You can't get away with a lie, the truth will always come out
close the stable door after the horse has bolted
To attempt to prevent a problem only to find it has already happened
every cloud has a silver lining
In every bad situation there is an element of good

But the most popular attitude toward what we may call sad plays is the peculiar one of believing that, since every cloud has a silver lining,.

every dog has its day
Everyone has a time of success and satisfaction
every man has a price
Everyone can be bribed or corrupted for a certain price
every rule has an exception
Alternative form of there is an exception to every rule
every silver lining has a cloud
Every good situation has the potential to turn bad

A great partnership isn't a self-maintaining entity. Perseverance and persistence make it thrive. For every silver lining has a cloud. Ignorance of this reality is not an option.

have
To trick, to deceive

Yeah! You had me alright! Between your threatening stance and your armed-to-the-teeth men, I never would've thought that was just a joke.

have
To feel or be (especially painfully) aware of

Dan certainly has arms today, probably from scraping paint off four columns the day before.

have
Allow

You're a very naughty boy. If I've told you once, I've told you a thousand times. I won't have you chasing the geese!.

have
must

Note: there's a separate entry for have to.

I must've made a mistake. - I must have made a mistake.

The burglar must have entered the mansion from the roof. - The cat burglar must have entered the mansion from the roof.

have
Used as interrogative auxiliary verb with a following pronoun to form tag questions. (For further discussion, see "Usage notes" below)

UK usage He has some money, hasn't he?.

have
To be related in some way to (with the object identifying the relationship)

The dog down the street has a lax owner.

have
To partake of a particular substance (especially a food or drink) or action

I'm going to have some pizza and some Pepsi right now.

have
To cause to, by a command or request

They had me feed their dog while they were out of town.

have
To be afflicted with, to suffer from, to experience something negative

We had a hard year last year, with the locust swarms and all that.

have
To possess, own, hold

Look what I have here — a frog I found on the street!.

have
To cause to be

The lecture's ending had the entire audience in tears.

have
To defeat in a fight; take

I could have him!.

have
To be able to speak a language

I have no German.

it's a long road that has no turning
encouragement when things are not going well. Just as a long road eventually has a turning, problems also eventually have a solution, even though one might have to wait
rumor has it
Alternative spelling of rumour has it
rumour has it
people who gossip are saying that..., there is a rumor going around that

Rumour has it you're looking for a new job.

success has many fathers, failure is an orphan
Many will seek credit for success, few will accept responsibility for failure
that ship has sailed
That opportunity has already passed
there has been
Past participle of there be
have
{v} to possess, enjoy, get, procure, contain
have
To possess, as something which appertains to, is connected with, or affects, one
have
To get possession of; to obtain; to get
have
To give birth to
have
To depict as being
have
To understand

If Tom had been speaking French, I would've been able to understand him. - If Tom had been speaking French, I would have been able to understand him.

have
suffer from; be ill with; "She has arthritis" undergo; "The stocks had a fast run-up" have or possess, either in a concrete or an abstract sense; "She has $1,000 in the bank"; "He has got two beautiful daughters"; "She holds a Master's degree from Harvard" have left; "I have two years left"; "I don't have any money left"; "They have two more years before they retire" achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian team got 4 goals"; "She made 29 points that day" have a personal or business relationship with someone; "have a postdoc"; "have an assistant"; "have a lover" have as a feature; "This restaurant features the most famous chefs in France" be confronted with; "What do we have here?"; "Now we have a fine mess
have
serve oneself to, or consume regularly; "Have another bowl of chicken soup!"; "I don't take sugar in my coffee"
have
have ownership or possession of; "He owns three houses in Florida"; "How many cars does she have?"
have
To take or hold (one's self); to proceed promptly; used reflexively, often with ellipsis of the pronoun; as, to have after one; to have at one or at a thing, i
have
{f} possess; contain; receive, get; take; need; cause to occur; give birth to, bear; be required to, must; endure
have
be confronted with; "What do we have here?"; "Now we have a fine mess
have
cause to move; cause to be in a certain position or condition; "He got his squad on the ball"; "This let me in for a big surprise"; "He got a girl into trouble"
have
receive willingly something given or offered; "The only girl who would have him was the miller's daughter"; "I won't have this dog in my house!"; "Please accept my present"
have
a person who possesses great material wealth
have
be confronted with; "What do we have here?"; "Now we have a fine mess"
have
To be under necessity or obligation; to be compelled; followed by an infinitive
have
{i} one who has, one who belongs to a wealthy class
have
ave
have
hab
have
have sex with; archaic use; "He had taken this woman when she was most vulnerable"
have
To hold, regard, or esteem
have
to aim at one or at a thing; to attack; to have with a companion
have
organize or be responsible for; "hold a reception"; "have, throw, or make a party"; "give a course"
have
give birth (to a newborn); "My wife had twins yesterday!"
have
To cause or force to go; to take
have
To bear, as young; as, she has just had a child
have
have or possess, either in a concrete or an abstract sense; "She has $1,000 in the bank"; "He has got two beautiful daughters"; "She holds a Master's degree from Harvard"
have
suffer from; be ill with; "She has arthritis"
have
cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy a computer"; "My wife made me buy a new sofa"
have
undergo (as of injuries and illnesses); "She suffered a fracture in the accident"; "He had an insulin shock after eating three candy bars"; "She got a bruise on her leg"; "He got his arm broken in the scuffle"
have
achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian team got 4 goals"; "She made 29 points that day"
have
To be affected by an occurrence. (Used in supplying a topic that is not a verb argument.)
have
have as a feature; "This restaurant features the most famous chefs in France"
have
have left; "I have two years left"; "I don't have any money left"; "They have two more years before they retire"
have
Used with a following pronoun to form tag questions after statements that use "have" to form the perfect tense or (in UK usage) that use "have" in the present tense
have
Used as interrogative auxiliary verb with a following pronoun to form tag questions. (For further discussion, see "Usage notes" below)"
have
get something; come into possession of; "receive payment"; "receive a gift"; "receive letters from the front"
have
To engage in sexual intercourse with
Turkish - English
appropriate
pure, unadulterated, genuine, real; of the best quality, of the highest quality, quality
peculiar
Ottoman hist. a fief of over 100,000 akçe
genuine, real, fine (person)
peculiar to, special, proper to; pure, unmixed, unadulterated
special

There are few specialists in the world who can treat this disease. - Dünyada bu hastalığı tedavi edebilen az sayıda uzman var.

If your illness becomes worse, call in a specialist. - Hastalığın daha da kötüleşirse, bir uzman doktoru ara.

belonging to; special to; peculiar to, unique to
private
royal, belonging to the sultan
proper to
fief
inherent in
peculiar to
real

She's really touchy about her new braces. - O, yeni pantolon askısı hakkında gerçekten hassas.

I felt bad, so I was admitted into the hospital. However, it turned out that there was nothing really wrong with me. - Kötü hissediyordum, bu yüzden hastaneye kabul edildim. Fakat bende gerçekten sağlıksız bir şey olmadığı anlaşıldı.

privy
(Nükleer Bilimler) intrisinc
has ahırın en büyük yöneticisi
manager has the largest stable
has be
has been
has ahır
sultan's stable
has apre
fast finish
has boya
fast dye
has ekmek
fine white bread
has ipek
pure silk, thrown silk, all silk, mulberry silk
has işlemek
slang to gobble up another's food without being invited to
has kefal
striped mullet
has kefal
gray mullet, striped mullet
has kefal
(Tabiat Doğa) (balık, Fam: Mugilidae) grey mullet
has keten
pure linen
has oda
the sultan's apartment in the palace
has olmak
to pertain to
has un
fine flour
has un
fine white flour
haseki sultan favored sultanic wife who has given birth
to a son
HAVE
(Askeri) HAVE QUICK; headquarters
HAVE
(Askeri) HAVE QUICK frequency modulation training net
HAVE
(Askeri) HAVE QUICK frequency modulation net
have
working face, face, breast
have
mining
have
shaft
süzme yoğurt yogurt which has been strained until it has reached
the consistency of cream cheese
has
History
Favorites