good weather with comfortable temperatures

listen to the pronunciation of good weather with comfortable temperatures
English - Turkish

Definition of good weather with comfortable temperatures in English Turkish dictionary

clemency
{i} merhamet, şefkat
clemency
{i} hoşgörü
clemency
{i} şefkât
clemency
merhamet şefkat
clemency
yumuşaklık
clemency
acımak
clemency
(hava) yumuşaklık
clemency
acıma
clemency
{i} havanın güneşli ve ılık olması
clemency
{i} merhamet

Asla merhamet istemeyeceğim. - I'll never ask for clemency.

clemency
(Askeri) ÖZEL AF: Askeri mahkeme veya diğer adalet makamları tarafından tayin edilmiş bir cezanın, tamamen veyakısmen affı veya tecili
clemency
mülayimlik
clemency
(Askeri) Özel af
clemency
yumuşaklık/merhamet
clemency
müsamaha
clemency
{i} uysallık
clemency
{i} ılımanlık
clemency
{i} ılımlılık
English - English
mildness
clemency
good weather with comfortable temperatures

  Hyphenation

  good weath·er with com·fort·a·ble temperatures

  Turkish pronunciation

  gîd wedhır wîdh kʌmfırtıbıl temprıçırz

  Pronunciation

  /gəd ˈweᴛʜər wəᴛʜ ˈkəmfərtəbəl ˈtemprəʧərz/ /ɡɪd ˈwɛðɜr wɪð ˈkʌmfɜrtəbəl ˈtɛmprəʧɜrz/

  Word of the day

  elevenses
Favorites