fluster

listen to the pronunciation of fluster
English - Turkish
{f} sarhoş etmek
bocalama
heyecanlandırıp şaşırtmak
kızıştırmak
telaşlandırmak
heyecan
{f} kızıştır

Tom biraz kızıştırılmış gibi görünüyor. - Tom seems to be slightly flustered.

Tom kızıştırılmış görünüyordu. - Tom seemed to be flustered.

telaş

Sevdiği genç onunla konuşmak için geldiğinde, o telaşlandı. - She got all flustered when the boy she likes came over to talk to her.

Bana babamın ölümünü bildiren telefon konuşmasını aldığımda tamamen telaşlanmıştım. - When I got the phone call telling me of my father's death, I was completely flustered.

şaşkınlık
kafasını karıştırmak
şaşırtmak
{f} heyecanlanmak
{f} bocalamak
{f} iki ayağını bir pabuca sokmak
{f} (birini) heyecanlandırıp şaşırtmak
{i} heyecanlı ve şaşkın bir hal
telâşa düşürmek şaşırmak
telaşlandır
{f} telaşlanmak
all in a fluster
çırpınmak
be all in a fluster
çırpınmak
flustered
{f} kızıştır

Tom kızıştırılmış görünüyordu. - Tom seemed to be flustered.

Tom biraz kızıştırılmış gibi görünüyor. - Tom seems to be slightly flustered.

flustered
bocaladı
flustered
kızışmış

Tom kızışmış ve biraz gergin oldu. - Tom became flustered and a bit nervous.

Tom biraz kızışmış görünüyordu. - Tom looked a little flustered.

flustered
kızıştırılmış

Tom biraz kızıştırılmış gibi görünüyor. - Tom seems to be slightly flustered.

Tom kızıştırılmış görünüyordu. - Tom seemed to be flustered.

English - English
To confuse, befuddle, throw into panic by making overwrought with confusion

He seemed to get flustered when speaking in front of too many people.

{v} to disorder, confuse, heat, swell
Heat or glow, as from drinking; agitation mingled with confusion; disorder
cause to be nervous or upset
{f} confuse; agitate; annoy; become agitated; behave in an agitated manner
To be in a heat or bustle; to be agitated and confused
be flustered; behave in a confused manner
cause to be nervous or upset be flustered; behave in a confused manner
To make hot and rosy, as with drinking; to heat; hence, to throw into agitation and confusion; to confuse; to muddle
a disposition that is confused or nervous and upset
If you fluster someone, you make them feel nervous and confused by rushing them and preventing them from concentrating on what they are doing. The General refused to be flustered She was a very calm person. Nothing could fluster her. + flustered flus·tered She was so flustered that she forgot her reply. to make someone nervous and confused by making them hurry or interrupting them. in a fluster nervous and confused because you are trying to do things quickly
{i} confusion, agitation, nervous excitement
flustered
Confused, befuddled, in a state of panic by having become overwrought with confusion

The speaker became quite flustered when she dropped all her notes.

flustered
Simple past tense and past participle of fluster
flustering
Present participle of fluster
flustering
agitated, confusing

There is nothing more flustering than to wrestle with an unfamiliar piece of equipment in the presence of a class!.

To fluster
flustrate
flustered
{s} confused, disconcerted, agitated, perturbed
flustered
thrown into a state of agitated confusion; (`rattled' is an informal term)
flustered
confused and nervous (Probably from a language)
fluster
Favorites