feel happiness or joy

listen to the pronunciation of feel happiness or joy
English - Turkish

Definition of feel happiness or joy in English Turkish dictionary

joy
{i} keyif

Tom bir çalınan aracın içinde keyif binişinde yakalandı. - Tom was caught joyriding in a stolen vehicle.

joy
sevinç

Sevinç gözyaşları onların yanaklarından aktı. - Tears of joy rained down their cheeks.

Onun yüreği sevinç doluydu. - Her heart was full of joy.

joy
neşe

O, genç, saf, neşeli ve toydu. - She was young, pure, joyful and naive.

Neşeli beklentiyle doldurulduk. - We were filled with joyful expectation.

joy
kaçarcasına hızlı sürüş
joy
eğlence

Müziğin olduğu yerde eğlence var. - Where there is music there is joy.

Müzik öfkeye ses, eğlenceye şekil verir. - Music gives sound to fury, shape to joy.

joy
joy ride otomobil ile yapılan gezinti
joy
başarı/sevinç
joy
mutluluk

Ne mutluluk ne de üzüntü sonsuza kadar sürebilir. - Neither joy nor sorrow can last forever.

Acı riski olmadan, mutluluk ve sevinç olamaz. - Without the risk of pain, there can be no happiness and joy.

joy
zevk

O, zevkten dört köşe oluyor. - She's jumping with joy.

Heberi duyduğumda zevkten dört köşe oldum. - I jumped for joy when I heard the news.

joy
çalınmış araba ile gezme
joy
{i} neşe kaynağı
joy
{i} sonuç
joy
{i} mutluluk kaynağı
joy
{i} çok sevinme
joy
{i} haz
joy
{i} başarı

Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır. - The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful.

English - English
joy
rejoice
feel happiness or joy

  Hyphenation

  feel hap·pi·ness or joy

  Turkish pronunciation

  fil häpinıs ır coy

  Pronunciation

  /ˈfēl ˈhapēnəs ər ˈʤoi/ /ˈfiːl ˈhæpiːnəs ɜr ˈʤɔɪ/

  Word of the day

  detriment
Favorites