başarı

listen to the pronunciation of başarı
Turkish - English
success

Manchester United is one of the most successful teams in both the Premier League and England. - Manchester United, hem Premier League'de hem de İngiltere'de en başarılı takımlardan biridir.

I'm worrying about your success. - Başarın hakkında endişeleniyorum.

achievement

His achievements were acknowledged. - Onun başarıları kabul edildi.

Your achievements cannot be compared with mine. - Başarıların benimki ile karşılaştırılamaz.

accomplishment

That was our biggest accomplishment. - O bizim en büyük başarımız.

It was an awesome accomplishment. - O harika bir başarıydı.

prosperity
feat

That's not an easy feat. - Bu kolay bir başarı değil.

The player performed a wonderful feat. - Oyuncu, harika bir başarı gerçekleştirdi.

victory
triumph
success, accomplishment, achievement, prosperity
speed
win

You win some, you lose some. - Her zaman başarılı olamazsın.

They celebrated his success by opening a bottle of wine. - Onlar bir şişe şarap açarak onun başarısını kutladılar.

joy

The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful. - Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır.

performance
stroke
show

The show was a success. - Gösteri bir başarıydı.

She wanted to show off her cleverness during class, but she failed. - O ders sırasında akıllılığını göstermek istedi ama o başarısız oldu.

go
effort

I'm sure your efforts will result in success. - Çabalarının başarıyla sonuçlanacağından eminim.

Success in life calls for constant efforts. - Hayatta başarı sürekli çaba gerektirir.

hit

Their concert was a big hit. - Onların konseri büyük bir başarıydı.

His last play was a big hit. - Onun son oyunu büyük bir başarıydı.

click
smash
deed

This deed became one of the most emblematic milestones of the Revolution. - Bu başarı, devrimin en simgesel kilometre taşlarından biri oldu.

(Hukuk) achievement, triumph
{i} attainment
{i} achieving
diplomacy
acquirement
success of
succeeding

We came very close to succeeding. - Biz başarıya yaklaştık.

If you're trying to scare me, you're succeeding. - Beni korkutmaya çalışıyorsan başarıyorsun.

in success
success#
başarı ile sona erdirme
(Hukuk) achievement
başarı kazanamamak
fall through
başarı performansı
success performance
başarı performansı
performance of success
başarı şansı olmayan
dead end
başarı belgesi
certificate of achievement
başarı belgesi
testimonial
başarı belgesi
pass degree
başarı göstermek
to succeed, be successful
başarı göstermek
to show success
başarı ile sürdürmek
carry on with success
başarı ile sürdürmek
carry on successfully
başarı ile tamamlamak
put across
başarı ile yapmak
put over
başarı kazanmak
strike pay dirt
başarı notu
grade
başarı sebebi
making
başarı testi
achievement test
başarı şansı olmayan kimse
non starter
barış zamanı çalışma stokları; destek limanı; mevki; başarı ihtimali
(Askeri) peacetime operating stocks; port of support; position; probability of success
beklenmedik başarı
fluke
büyük başarı kazanmak
triumph
büyük başarı
winner
başarı dilemek
wish somebody good luck
parlak başarı
triumph
başarılar
good luck
başarılar
achievements

Your achievements cannot be compared with mine. - Başarıların benimki ile karşılaştırılamaz.

His academic achievements are impressive. - Onun akademik başarıları etkileyicidir.

artan başarı
increasing success
askeri başarı
military success
beklenen başarı boşluğu
(Ticaret) performance-expectations gap
beklenmedik başarı
strike
büyük başarı
wow
büyük başarı
howling success
büyük başarı kazanmış
triumphant
eksik başarı
underachievement
gurur duyulacak başarı
(Argo) a feather in someone's cap
hızlı ve başarı ile
hand over fist
iş başarı belgesi
letter of recommendation, recommendation
kolay elde edilen başarı
cheap victory
kolay kazanılan başarı
walkaway
kolay kazanılan başarı
walkover
kısmi başarı
succes d'estime
meslekte başarı kazanma
career
müşterek güvenlik yardım memorandumu; Müşterek Hizmet Başarı Madalyası; müşterek
(Askeri) joint security assistance memorandum; Joint Service Achievement Medal; joint standoff surface attack missile
onur duyulacak başarı
(Argo) a feather in someone's cap
parlak başarı
brilliant achievement
parlak başarı
eclat
parlak başarı
crowning achievement
parlak başarı
brilliant success
psikolojik açıdan başarı
psychological aspects success
riskli ama mümkün başarı
a sporting chance
uğraşarak elde edilen gerçek başarı şansı
fighting chance
yetersiz başarı
underachievement
üstün başarı
exploit
üstün başarı
eclat
üstün başarı
feat
English - English
(deyim) flying colors
Turkish - Turkish
Başarma işi veya başarılan iş, muvaffakiyet: "Bu başarı, onu garip bir yolda boşluk ve yalnızlık içinde bırakmıştı."- H. E. Adıvar
Başarma işi veya başarılan iş, muvaffakiyet
sükse
başarı
Favorites