eyeshot

listen to the pronunciation of eyeshot
English - Turkish
göz mesafe
rüyet
nazar
{i} görüş mesafesi
bakış
(isim) görüş mesafesi
range
(Bilgisayar) değer kümesi
range
dağılım genişliği
range
atım
range
otlak
range
(dağlar) sıra oluşturmak
range
el
range
cins
range
gezinmek
range
derece

Güneş ve Mars arasındaki mesafe değiştiği için, sıcaklıklar Mars kışında -125 santigrat derece ile Mars yazında 22 santigrat derece arasında değişir. - Because the distance between the Sun and Mars varies, temperatures range from -125 degrees Celsius in the Martian winter to 22 degrees Celsius in the Martian summer.

range
dizi oluşturmak
range
silsile

O, bu dağ silsilesinde tek şelaledir. - It's the only waterfall in this mountain range.

Dağ silsilesinin adı nedir? - What's the name of the mountain range?

range
atış alanı
range
(İstatistik) Dağılım
range
{i} mera, otlak
range
hız
range
(Askeri) (TRANSPORT VEHICLE) MENZİL (ULAŞTIRMA ARAÇLARI): Bir aracın, depolarında mevcut ve araç teçhizatının bir kısmı olarak normal şekilde beraberinde taşıdığı bidonlardaki yakıtı kullanarak nominal ticari yükle bir karayolu üzerinde katettiği mil hesabıyla mesafe. Ayrıca bakınız: "range"
range
kurmak uzanmak
range
{f} sürtmek
range
{f} erimi olmak
range
{f} dizmek, sıralamak; dizilmek
eyeshot
Favorites