extremely, greatly: to an enormous degree

listen to the pronunciation of extremely, greatly: to an enormous degree
English - Turkish

Definition of extremely, greatly: to an enormous degree in English Turkish dictionary

enormously
(zarf) çok
enormously
çok büyük
enormously
hudutsuz
enormously
ölçülemez
enormously
çok

Sana her zaman çok hayran oldum. - I've always admired you enormously.

Tom çok yetenekli bir müzisyen. - Tom is an enormously gifted musician.

enormously
aşırı derecede

Aşırı derecede eğlendim, inan bana. - I enjoyed myself enormously, believe me.

enormously
pek çok
enormously
çokça
enormously
Fazlasıyla
enormously
muazzam bir şekilde
English - English
enormously

He was enormously popular.

extremely, greatly: to an enormous degree
Favorites