ölçülemez

listen to the pronunciation of ölçülemez
Turkish - English
imponderable
unmeasurable
incommensurable
incommensurate
enormously
immensurable
immeasurable
unmeasured
{s} unfathomable
ölçülemez şey
imponderable
ölç
quantify
ölç
{f} measuring

The carpenter is measuring the floor. - Marangoz döşemeyi ölçüyor.

I wonder how a government would go about measuring gross national happiness. - Bir hükümetin gayri safi mutluluk ölçme hakkında nasıl hareket edeceğini merak ediyorum.

ölç
{f} gauge

This test will gauge your reading comprehension. - Bu test senin okuma kavrayışını ölçecek.

He wears a 6 gauge earring. - O bir 6 ölçü küpe takıyor.

ölç
{f} measured

Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away. - Hayat aldığımız nefes sayısıyla ölçülmez fakat nefesimizi kesen anlarla ölçülür.

He measured the length of the bed. - Yatağın uzunluğunu ölçtü.

ölç
admeasure
ölç
{f} measure

Many European kitchens have scales because dry ingredients are measured by weight there, unlike in America, where they are measured by volume. - Birçok Avrupa mutfakları orada kuru malzemeler tartıldığından dolayı bir teraziye sahiptir, Amerika'da tam tersine onlar hacimle ölçülmektedir.

What are the measures of time? - Zamanın ölçüsü nedir?

boy ölçülemez olmak
carry too many guns for one
ölç
benchmark
ölç
moderate

Taking moderate exercise will do you good. - Ölçülü egzersiz yapmak size iyi gelecektir.

Taking moderate exercise is good for the health. - Ölçülü düzeyde egzersiz yapmak sağlık için yararlıdır.

ölçülemez
Favorites