derecesiz

listen to the pronunciation of derecesiz
Turkish - English
non-dimensional
derece
{i} degree

It is ten degrees below zero now. - Şimdi sıcaklık sıfırın altında on derece.

Today, the temperature rose as high as 30 degrees Celsius. - Bugün ısı 30 santigrat dereceye kadar yükseldi.

derece
rating

Tom's approval rating is dropping. - Tom'un onay derecesi düşüyor.

derece
extent

The rumor is true to some extent. - Söylenti bir dereceye kadar doğru.

To some extent, you can control the car in a skid. - Bir dereceye kadar bir kızak arabasını kontrol edebilirsiniz.

derece
rate
derece
scale

These are graded on a hundred-point scale. - Bunlar yüz puanlık bir ölçekte derecelendirilir.

derece
rank
derece
grade

She's got the best grades. - O en iyi derecelere sahiptir.

Tom got extraordinary grades. - Tom'un olağanüstü dereceleri var.

derece
stage
derece
step
derece
temperature

My temperature is 38 degrees. - Benim ısım 38 derecedir.

The temperature fell several degrees. - Sıcaklık birkaç derece düştü.

derece
(Ticaret) points
derece
(Bilgisayar) deg

It is ten degrees below zero now. - Şimdi sıcaklık sıfırın altında on derece.

The thermometer stood at 15 degrees. - Termometre 15 derecede durdu.

derece
degrees

The thermometer stood at 15 degrees. - Termometre 15 derecede durdu.

Today, the temperature rose as high as 30 degrees Celsius. - Bugün ısı 30 santigrat dereceye kadar yükseldi.

ehliyet derecesiz
(Askeri) unqualified
derece
level

Water boils at 100 degrees Celsius at sea level. - Su, deniz seviyesinde 100 santigrat derecede kaynar.

Due to overfishing, some fish stocks are now at perilously low levels. - Çok fazla balık avı dolayısıyla, bazı balık stokları şimdi tehlikeli derecede düşük seviyelerde.

derece
range

Because the distance between the Sun and Mars varies, temperatures range from -125 degrees Celsius in the Martian winter to 22 degrees Celsius in the Martian summer. - Güneş ve Mars arasındaki mesafe değiştiği için, sıcaklıklar Mars kışında -125 santigrat derece ile Mars yazında 22 santigrat derece arasında değişir.

derece
remove
derece
point

This is an extremely important point. - Bu son derece önemli bir konu.

Under normal conditions, the boiling point of water is 100 degrees Celsius. - Normal şartlar altında, suyun kaynama sıcaklığı 100 santigrat derece.

derece
{i} pitch
derece
dignity
derece
thermometer

The thermometer stood at 15 degrees. - Termometre 15 derecede durdu.

The thermometer reads 10 degrees. - Termometre 10 dereceyi gösteriyor.

derece
clinical thermometer
derece
stending
derece
regulo
derece
{i} gradation
derece
chop
derece
{i} standard
derece
notch
derece
States
derece
{i} measure

The austerity measures that many city governments have implemented are hugely unpopular. - Pek çok kent yöneticilerinin uyguladığı kemer sıkma politikası son derece sevimsizdir.

derece
rank, degree, grade
derece
so ... (that)
derece
degree , grade
derece
degree; rank, grade; extent, point; thermometer
derecesiz
Favorites