crown

listen to the pronunciation of crown
English - Turkish
{i} taç

O böyle bir zaferle hiç taçlandırılmadı. - He has never been crowned with such glory.

Alman taçlarını çok seviyorum. - I like German crowns a lot.

{i} hükümdarlık
dişin üst kısmı
çelenk takmak
kuron takmak
taç giymek
zirveye taşımak
(Otomotiv) sırt bölgesi
taçlandırmak
tepesini süslemek
kafasını patlatmak
başın üst kısmı
(Diş Hekimliği) (dişe) kron takmak
krallık
tamam etmek
mükemmellik
bir şeyin tepesini/üsütünü kaplamak
kafasına vurmak
taç giydirmek
tamamlamak
tepe
(diş) kaplamak
tac

Gözümde nursun ...ve başımda tacın. - You're the light of my eyes ... and crown of my head.

Kraliçe'nin tacı altından yapılmıştır. - The Queen's crown was made of gold.

penny değerinde madeni para
çiçeklerden yapılmış tac
kraliyet iktidarı
şampiyonluk
kusursuzluk
üst kısım
Çekoslovakya ve Danimarka para birimi
beş şilin kıymetinde eski bir ingiliz parası
{i} beş şilin
{i} hükümdar
(Tıp) Dişin gözle görünen kısmı
{i} çelenk
{f} kaplamak
(Tıp) Diş kronu veya kapağı
{i} dişçi. kuron
şeref ve itibar veren şey
{f} ödüllendirmek
{i} diştacı
kron

Bir fincan kahve bir kron mu? - Does a cup of coffee cost one crown?

Bir fincan kahve bir kron. - A cup of coffee costs one crown.

taç,v.taç giydir: n.taç
{f} süslemek
tohum fidanında sapın kök ile birleştiği nokta
{f} dama yapmak
{i} zirve
{i} taht
{i} tepe, baş
{f} doruğa ulaştırmak
taça benzer şey
{i} kron (para birimi)
(isim) Sertaç
piston kafası
tepe noktası
doruk
(Kanun) devlet
(Diş Hekimliği) kaplama
(Askeri) meme
(isim) Serra
taç kuron
crown and bridgework
(Diş Hekimliği) diş kronu ve köprüleri
crown board
(Arılık) çiçek tablası
crown colony
(Politika, Siyaset) kraliyet sömürgesi
crown condition
(Politika, Siyaset) tepe kondisyonu
crown gall
(Botanik, Bitkibilim) taç tümörü
crown gear
(Mekanik) akış dişlisi
crown height
tepe yüksekliği
crown height
(Askeri) yapının kronman yüksekliği
crown margin
(Diş Hekimliği) kron kenarı
crown molding
(Mimarlık) korniş yağmurluğu
crown nut
(Otomotiv) taçlı somun
crown of the field
(Botanik, Bitkibilim) karamuk
crown of tooth
(Anatomi) diş tacı
crown post
(İnşaat) çatı babası
crown saw
kovan testere
crown someone king
krala tacını giydirmek
crown someone king
kral etmek
crown someone king
kral yapmak
crown vent
sifon havalık borusu
crown vent
tepe deliği
crown wheel
büyük mahruti dişli
crown width
(Askeri) yapının kronman genişliği
crown with success
amaca ulaşmak
crown it all
tüy dikmek
crown jewels
hükümdar makamına ait mücevherat
crown jewels
hükümdarlığa ait mücevherler
crown land
krala ait toprak
crown prince
veliaht

27 Aralık 1923'te, veliaht prens Daisuke Namba tarafından vuruldu. - On December 27th 1923, the crown prince was shot by Daisuke Namba.

crown princess
prenses
crown wheel
ayna dişlisi
crown a tooth
taç diş
crown bit
kronlu matkap, başlı matkap
crown daisy
Taç papatya
crown estate
Krallık arazisi
crown gall
(Bitki) Kök uru
crown molding
kartonpiyer
crown of thorns
dikenli taç
crown rot
öz çürüklüğü
crown-rump length
(Tıp, İlaç) Fetuslerde baş ve kıç arasındaki uzunluk
crown-rump length
(Tıp, İlaç) Rahimdeki mbriyonun baş ile kalçası arasındaki uzunluk
crown all
üstelik en kötüsü
crown all
(Fiili Deyim ) üstelik , hepsini fenası (iyisi)
crown bit
başlı matkap
crown bit
kronlu matkap
crown cap
(Gıda) taç kapak
crown cap
gazoz kapağı
crown gear swing arm
(Tekstil) ayna dişlisi kasnağı
crown glass
ortası kalın pencere camı
crown glass
mercek camı
crown it all
üstüne üslük
crown jewels
saray mücevherleri
crown law
ceza hukuku
crown prince
(Fiili Deyim ) 1- taç giydirmek 2- şeref vermek
crown prince
veliaht prens

27 Aralık 1923'te, veliaht prens Daisuke Namba tarafından vuruldu. - On December 27th 1923, the crown prince was shot by Daisuke Namba.

crown prince
(fiil)liaht prens
crown princess
veliahtın karısı
crown princess
(fiil)liaht prenses, veliahtın karısı
Kaiser's crown
(isim) Ters lale
Kaiser's crown
(isim) Kral tacı çiçeği
crowned
taç giymiş
crowned
taç giymek
crowned
kaplama
crowned
taçlanmak
crowning
(Diş Hekimliği) dişe kron takma
crowning
(Tıp) taçlanma devri
crowning
en son
crowning
(Diş Hekimliği) kaplama
crowns
(Tıp) kronlar
crowns
(Bilgisayar) taçlar

Alman taçlarını çok seviyorum. - I like German crowns a lot.

bacterial crown gall
kök tümörü
bacterial crown gall
kök uru
crowning
en yüksek

Bu bina mimarın en yüksek başarısıdır. - This building is the architect's crowning achievement.

diamond crown
elmaslı uç
to crown it all
üstüne üstlük
a crown is no cure for a headache.
taç bir baş ağrısı için tedavisi yoktur
crowns
kaplanır
diamond crown
elmaslı üç
fifty crown coin/note
elli kron para / notu
five crown coin
Beş taç sikke
five hundred crown note
beş yüz taç dikkat
half a crown
yarım kron
half crown
yarım kron
having a high crown, or a point or peak at top
üstündeki yüksek taç veya nokta veya tepe olan
hundred crown note
yüz taç notu
ten crown coin
on taç sikke
the crown
taç

Taç, kralların sembolüdür. - The crown is the symbol of kings.

the northern crown
kuzey taç
thousand crown note
bin kron notu
to crown it all
(deyim) Bu da yetmiyormuş gibi, Bu da yetmezmiş gibi, üstüne üstlük
tooth crown
diş taç
Crowning
(Tıp) dişi kaplama, diş üzerine metal (altın, gümüş v.s.)'den ince tabaka geçirme, dişe kron takma
Crowning
(Tıp) Doğum seyrinde fetüs başı saçlı derisinin gerilen vulva'dan göründüğü ve ağrılar arası devrede de geri çekilmediği devre, taçlanma devri
anchor crown
(Askeri) çıpa memesi
crowned
(sıfat) taç giymiş
crowning
{i} taç giyme
crowning
parlak
dental crown
diştacı
diamond crown
(Madencilik) elmaslı kron
furnace crown
külhan tavanı
having a crown
kronlu
muzzle crown
(Avcılık) namlu ağzı şevi
northern crown
(Astronomi) kuzeytacı (takımyıldızı)
plea of the crown
cezai kovuşturma
please, crown this tooth
lütfen bu disi kaplayin
post crown
(Diş Hekimliği) pivo kron
submerged depth of crown
(Askeri) kronman batık derinliği
succeed to the crown
tahta çıkmak
surgical crown lengthening
(Diş Hekimliği) kron boyu uzatma
telescope crown
(Diş Hekimliği) Birbiri üzerine geçebilen, üstteki müteharrik, alttaki sabit tek dişe ait iki kron
the Crown
krallık
English - English
Of, related to, or pertaining to a crown

crown prince.

To hit on the head
A standard size of printing paper measuring 20 inches x 15 inches
A royal, imperial or princely headdress; a diadem
A prosthetic covering for a tooth
A representation of such a headdress, as in heraldry; it may even be that only the image exists, no physical crown, as in the case of the kingdom of Belgium; by analogy such crowns can be awarded to moral persons that don't even have a head, as the mural crown for cities in heraldry
The part of an anchor where the arms and the shank meet
Imperial or regal power, or those who wield it

Treasure trove automatically becomes property of the Crown.

In checkers, to stack two checkers to indicate that the piece has become a king

“Crown me!” I said, as I moved my checker to the back row.

To shoot an opponent in the back of the head with a shotgun in a first-person shooter video game
To declare (someone) a winner
Of, related to, pertaining to the top of a tree or trees

a crown fire.

Any currency (originally) issued by the crown (regal power) and often bearing a crown (headdress)
Splendor, finish, culmination

crown achievement.

A knot formed in the end of a rope by tucking in the strands to prevent them from unravelling
A reward of victory or a mark of honor
The highest part a hill
The highest part of an arch
A wreath or band for the head
Specifically, a former British coin worth five shillings
The top part of a hat
The topmost part of the head
To place a crown on the head of
The part of a tooth above the gums
To formally declare (someone) a king or emperor
Of a baby, during the birthing process; for the surface of the baby's head to appear in the vaginal opening

The mother was in the second stage of labor and the fetus had just crowned, prompting a round of encouragement from the midwives.

A monocyclic ligand having three or more binding sites, capable of holding a guest in a central location
The raised centre of a road
The part of a plant where the root and stem meet
{v} to invest with a crown, reward, finish
{n} top of the head, money, ornament, garland, regal power, a kind of paper
The section of the insulator from the upper wire ridge to the dome
the upper branches and leaves of a tree an English coin worth 5 shillings be the culminating event; "The speech crowned the meeting"
The part of a hat above the brim
put an enamel cover on; "crown my teeth"
Same as Corona
The highest point of the interior of a circular conduit, pipe (also referred to as the soffit) The elevation of a road center above its sides
To cause to round upward; to make anything higher at the middle than at the edges, as the face of a machine pulley
In a tree, it describes the uppermost section In a perennial, it is the point where the root and stem meet and join (usually at the soil's surface)
The person entitled to wear a regal or imperial crown; the sovereign; with the definite article
That part of an anchor where the arms are joined to the shank
the part of a hat (the vertex) covering the crown of the head an ornamental jewelled headdress signifying sovereignty a wreath or garland worn on the head to signify victory the center of a cambered road the enamel covered part of a tooth above the gum the Crown (or the reigning monarch) as the symbol of the power and authority of a monarchy; "the colonies revolted against the Crown"
A wreath or garland, or any ornamental fillet encircling the head, especially as a reward of victory or mark of honorable distinction; hence, anything given on account of, or obtained by, faithful or successful effort; a reward
Top of the head
The part of a tree or woody plant bearing live branches and foliage
an English coin worth 5 shillings
The branches and foliage at the top of a tree
Also called a stem or pin, a crown is the button on the outside of the watch case that is used to set the time and date In a mechanical watch the crown also winds the mainspring In this case it is also called a "winding stem" A screw in (or screw down) crown is used to make a watch more water resistant The crown actually screws into the case, dramatically increasing the water-tightness of the watch
the part of a hat (the vertex) covering the crown of the head
A royal headdress or cap of sovereignty, worn by emperors, kings, princes, etc
The branches and twigs of the upper part of a tree
of Bird
The branches and foliage of a tree, the upper portion of a tree
be the culminating event; "The speech crowned the meeting"
the enamel covered part of a tooth above the gum
The topmost part of anything; the summit
that part of the head from which the hair descends toward the sides and back; also, the head or brain
the top of the head
To cover, decorate, or invest with a crown; hence, to invest with royal dignity and power
Also called a stem or pin, a crown is the knob/button on the outside of the watch case that is used to set the time and date In a mechanical watch the crown also winds the mainspring In this case it is also called a "winding stem" A screw in (or screw down) crown is used to make a watch more water resistant The crown actually screws into the case, dramatically increasing the water-tightness of the watch
Your crown is the top part of your head, at the back. He laid his hand gently on the crown of her head
the center of a cambered road
Knurled knob located on the outside of a watch case and used for winding the mainspring It is also used for setting the hands to the right time and for correcting thecalendar indications
the Crown (or the reigning monarch) as the symbol of the power and authority of a monarchy; "the colonies revolted against the Crown"
the award given to the champion
{f} appoint as king, appoint as queen; honor
Imperial or regal power or dominion; sovereignty
The bights formed by the several turns of a cable
The upper part of the tree where the branches spread out from the trunk
A crown is a circular ornament, usually made of gold and jewels, which a king or queen wears on their head at official ceremonies. You can also use crown to refer to anything circular that is worn on someone's head. a crown of flowers
Crown Jewels
The historic royal regalia of a state; those of the United Kingdom (the orb, sceptre, swords and crowns etc) are held in the Tower of London
Crown Vic
A Ford Crown Victoria motor car

As soon as I appeared, the Crown Vic fired up its engine, and the driver of the van started talking into a walkie-talkie.

crown cactus
Any plant of the cactus genus Rebutia, with big colorful flowers and native to South America
crown ether
any of a class of macrocyclic compounds containing repeat units of -CH2CH2O-
crown ether
any similar compound containing atoms of nitrogen, sulphur, phosphorus or silicon instead of, or as well as, oxygen
crown flower
A large shrub, Calotropis gigantea, growing up to 4 meters tall, with clusters of waxy flowers that are either white or lavender in color
crown gall
A disease of plants caused by infection of soil bacteria of the genus Agrobacterium
crown grafting
a method of grafting which the alburnum and inner bark are separated, and between them is inserted the lower end of the scion cut slantwise
crown green
The playing area used in crown green bowls; normally about 40 yards square that rises to a "crown" in the middle about 1 foot above the edges
crown green bowls
A form of bowls, played on a slightly humped, square, grass green, in which two players each play two biased bowls, either along the edges, or diagonally over the crown; it is especially popular in the North of England
crown jewels
the jewelry that accompany the office of rulership in a monarchy. I.e., crown, scepter, signet ring, etc

The crown jewels in the United Kingdom are heavily guarded and anyone trying to steal them will certainly have a hard time.

crown jewels
A part of a company sought by another in a hostile takeover
crown jewels
The male genitalia

The whole crowd cringed as he got kicked in his crown jewels.

crown jewels
A prized possession or asset
crown mammal
Any mammal that has molars in its dentition; this includes all modern monotremes, marsupials and placentals
crown molding
A molding at a edge of a room between ceiling and wall
crown prince
A person designated and raised to become the next king
crown prince
A person designated and raised to become the next emperor
crown prince
A person expected to inherit or take over an enterprise or undertaking once its current manager retires or dies
crown princes
plural form of crown prince
crown princess
the heiress apparent to the throne in a royal or imperial monarchy
crown princesses
plural form of crown princess
crown ward
A child or youth who has been placed in foster care without access to his or her natural family for the purpose of adoption
crown wards
plural form of crown ward
crown wheel
In watchmaking, an object of circular shape with contrate teeth, which meshes with the winding pinion and with the ratchet-wheel on the barrel-arbor used to wind-up the watch, respectively, to set the time
Crown imperial
(Botanik, Bitkibilim) An Asian fritillary (plant) with a cluster of bell-like flowers at the top of a tall, largely bare stem. [Fritillaria imperialis.]
crown gall
A bacterial disease of plants (especially pome and stone fruits and grapes and roses) which forms excrescences on the stem near the ground
crown-rump length
(Tıp, İlaç) Crown-rump length (CRL) is the measurement of the length of human embryos and fetuses from the top of the head (crown) to the bottom of the buttocks (rump). It is typically determined from ultrasound imagery and can be used to estimate gestational age
Crown Court
In England and Wales, a Crown Court is a court in which criminal cases are tried by a judge and jury rather than by a magistrate. He appeared at Manchester Crown Court on Thursday on a drink-driving charge. a court of law in Britain that deals with serious criminal cases and is higher than a Magistrates' Court
Crown Derby
a type of fine porcelain made in the city of Derby, England in the 18th and 19th centuries
Crown Point
A village of northeast New York on the western shore of Lake Champlain. It was the site of a French fort captured by the British in 1759 during the French and Indian War. In the American Revolution it was taken by the Green Mountain Boys, retaken by the British in 1777, and abandoned the same year after the defeat at Saratoga. Population: 900
Crown Prince
A Crown Prince is a prince who will be king of his country when the present king or queen dies. the crown prince's palace. Sultan Mahmood's son, Crown Prince Ibrahim Mahmood. The male heir apparent to a throne. the son of a king or queen, who is expected to become the next king
Crown Princess
A Crown Princess is a princess who is the wife of a Crown Prince, or will be queen of her country when the present king or queen dies. his second wife, Crown Princess Catherine. the daughter of a king or queen, who is expected to become the next queen
Crown Prosecution Service
the CPS the government organization in England and Wales which is responsible for bringing legal charges against criminals
Crown center
Located at the top of the head, this is the seventh chakra and the focal point for channeled information from a guide
crown prince
a male heir apparent to a throne
crown a tooth
put a dental crown on a tooth, put a protective covering on a tooth
crown colony
a British colony controlled by the British Crown, represented by a governor
crown colony
A British colony in which the government in London has some control of legislation, usually administered by an appointed governor. a colony controlled by the British government
crown colony
colony of the British commonwealth ruled by British law
crown colony
A colony of the British Empire not having an elective magistracy or a parliament, but governed by a chief magistrate (called Governor) appointed by the Crown, with executive councilors nominated by him and not elected by the people
crown daisy
shrubby annual of the Mediterranean region with yellowish-white flowers
crown fire
a forest fire that advances with great speed jumping from crown to crown ahead of the ground fire
crown gall
A widespread disease of numerous plants caused by the bacterium Agrobacterium tumefaciens and characterized by formation of galls especially at the junction of root and stem. Disease of plants caused by the bacterium Agrobacterium tumefaciens. Thousands of plant species are susceptible, including especially rose, grape, pome and stone fruits (e.g., apples, peaches), shade and nut trees, many shrubs and vines, and perennial garden plants. Symptoms include roundish, rough-surfaced galls, several inches or more in diameter. At first cream-coloured or greenish, they later turn brown or black. As the disease progresses, affected plants lose vigour and may eventually die
crown glass
a glass blown into a globe which is later flattened and spun to form a disk
crown imperial
Eurasian herb with a cluster of leaves and orange-red bell-shaped flowers at the top of the stem
crown jewel
the most desirable assets of a corporation; "their crown jewels figured prominently in the takeover attempt
crown jewel
The Crown Jewels are the crown, sceptre, and other precious objects which are used on important official occasions by the King or Queen
crown jewels
Ornaments used at the coronation of a monarch and the formal ensigns of monarchy worn or carried on state occasions, as well as collections of personal jewelry consolidated by European sovereigns as valuable assets of their royal houses and the offices they filled. Most familiar are those of Britain, which include St. Edward's Crown, the Royal Sceptre (with the Star of Africa diamond), the Sceptre of Equity and Mercy, and the Sword of Offering, as well as the coronation ring, anointing spoon, ampulla (flask), and coronation bracelets. Many collections of royal jewelry have been assembled, confiscated, and dispersed over the centuries
crown jewels
regalia (jewellery and other paraphernalia) worn by a sovereign on state occasions
crown land
land that belongs to the Crown
crown lens
a lens made of optical crown glass
crown lens
The crown-glass element in an achromatic lens
crown molding
A molding used on cornice or wherever an interior angle is to be covered, especially at the roof and wall corner
crown molding
A molding used on cornice or wherever an interior angle is to be covered
crown molding
transitional, or terminal element that contours or outlines the edges and surfaces on a projection or cavity, such as a cornice, architrave, capital, arch, base, or jamb; the surface of a molding is modeled with recesses and reliefs, which either maintain a constant profile or are set in rhythmically repeated patterns
crown molding
A piece of wood that is the corner trim at the tops of walls Found outside under a roof overhang or inside at the ceiling Also caps off the tops of kitchen cabinets
crown of thorns
a mock crown made of thorn branches that Roman soldiers placed on Jesus before the Crucifixion somewhat climbing bushy spurge of Madagascar having long woody spiny stems with few leaves and flowers with scarlet bracts
crown of thorns
wreath made of thistles; great suffering
crown office
The criminal branch of the Court of King's or Queen's Bench, commonly called the crown side of the court, which takes cognizance of all criminal cases
crown prince
male heir apparent to the throne
crown prince
a male heir apparent to a throne
crown princess
a female heir apparent to a throne
crown princess
heiress of a monarch, heiress to a crown or throne, wife of the crown prince
crown princess
the wife of a crown prince
crown princess
a female heir apparent to a throne the wife of a crown prince
crown prosecutor
In Britain, a crown prosecutor is a lawyer who works for the state and who prosecutes people who are accused of crimes
crown roast
A pork, lamb, or veal roast consisting of the rib sections of two loins placed upright and fastened together in a circle
crown rot
Any of several mostly fungal diseases of plants characterized by a rotting of the stem near ground level
crown saw
A cylindrical saw with teeth on the bottom edge of the cylinder, used for cutting round holes
crown saw
a saw having teeth around the edge of a hollow cylinder
crown side
See Crown office
crown vetch
A perennial European herb (Coronilla varia) in the pea family, grown for forage and erosion control and having clusters of small white or pink flowers and pinnately compound leaves. Vigorous trailing legume (Coronilla varia), native to the Mediterranean but widely grown in temperate areas as a ground cover. It has fernlike leaves and clusters of white to pink flowers. The sturdy roots are useful in binding the soil of steep slopes and roadside embankments. As a legume, crown vetch draws nitrogen from the air, trapping it in the roots, and thus improves soil fertility. It dies back to the crown each fall in cold areas, resuming growth in spring. Cutting the plant back in the fall or early spring encourages quick growth
crown wart
a fungous disease of alfalfa which forms white excrescences at the base of the stem
crown wheel
A wheel with cogs or teeth set at right angles to its plane; called also a contrate wheel or face wheel
crown-of-thorns starfish
Reddish and heavy-spined starfish (Acanthaster planci) that has 12-19 arms and is often 18 in. (45 cm) across. It feeds on the polyps of coral. Beginning 1963, its population on Australia's Great Barrier Reef exploded. Destruction of coral reefs and islands was feared, and intensive efforts were made to kill it off. Since then other outbreaks have been recorded throughout the southern Pacific. The cause of the outbreaks is unknown, but several factors have been proposed, such as the decimation of the starfish's chief predator, the Pacific triton (a marine snail), by shell collectors. Other factors, including the runoff of nutrient-rich soil into reef waters as a result of shorefront development, have also been implicated. Population fluctuations could also be a feature of the starfish's natural ecology, and human influence may alter these cycles
British Crown dependency
possessions of the British Crown that are not overseas territories or colonies
Triple Crown
The feat of leading one's league in three key statistical categories—batting average, home runs, and RBI for hitters; wins, strikeouts, and ERA for pitchers
Triple Crown
The three grandest or oldest open championships of the year

in men's golf The U.S. Open, British Open, Canadian Open.

Triple Crown
Victory by one of the Home Nations — England, Ireland, Scotland, Wales — over the other three in the annual Six Nations Championship
Triple Crown
The three greatest thoroughbred races of the year restricted to three-year-olds: the Queen's Plate, Prince of Wales Stakes, and Breeders' Stakes
Triple Crown
The three greatest thoroughbred races of the year restricted to three-year-olds: the 2,000 Guineas Stakes, Derby Stakes (aka "Epsom Derby"), and St. Leger Stakes
Triple Crown
The three greatest thoroughbred races of the year restricted to three-year-olds: the Kentucky Derby, Preakness Stakes, and Belmont Stakes
crowned
Simple past tense and past participle of crown
crowning
Supreme; of a surpassing quality or quantity
crowning
Present participle of crown
half-crown
A pre-decimal coin used in Britain and Ireland, now obsolete, equivalent to two shillings and six pence
plea of the crown
A legal action against a criminal
pleas of the crown
plural form of plea of the crown
triple crown
An award representing victory in three events, especially in horse-racing
triple crown
The three-tiered tiara formerly worn by Popes
Kaiser's Crown
(Botanik, Bitkibilim) An Asian fritillary (plant) with a cluster of bell-like flowers at the top of a tall, largely bare stem. [Fritillaria imperialis.]
to crown it all
(deyim) (or "to top it all" or "to cap it all") If you have been describing bad things which happened and then say that to cap it all something else happened, you mean that the final thing was even worse

He spilled red wine on the carpet, insulted my mother, and, to cap it all, he broke my favourite vase.

A crown
diadem
Crowned
incoronate
Triple Crown
a title for winning all three of a set of important events in various sports. In British horse racing, it is especially for winning the St Leger, the Derby, and the Two Thousand Guineas. In US horse racing, it is especially for winning the Preakness, the Belmont Stakes, and the Kentucky Derby. In Rugby Union, the Triple Crown is for beating all three of the other home countries. In U.S. horse racing, an unofficial championship attributed to a Thoroughbred horse that in a single season wins the Kentucky Derby, the Preakness Stakes, and the Belmont Stakes. First won in 1919 by Sir Barton, it has since been won 10 times, most recently by Secretariat (1973), Seattle Slew (1977), and Affirmed (1978)
british crown
the symbol of the power of the British monarchy; "members of the British Commonwealth owe allegiance to the British Crown
counsel to the crown
a barrister selected to serve as counsel to the British ruler
crowned
honored; rewarded; completed; consummated; perfected
crowned
Great; excessive; supreme
crowned
having an artificial crown on a tooth; "had many crowned teeth
crowned
past of crown
crowned
Having or wearing a crown; surmounted, invested, or adorned, with a crown, wreath, garland, etc
crowned
{s} having a crown; having an artificial crown on a tooth; laurelled
crowned
having an artificial crown on a tooth; "had many crowned teeth"
crowned
provided with or as if with a crown or a crown as specified; often used in combination; "a high-crowned hat"; "an orange-crowned bird"; "a crowned signet ring"
crowned
crowned with or as if with laurel symbolizing victory
crowning
forming or providing a crown or summit; "the crowning star on a Christmas tree"; "her hair was her crowning glory
crowning
forming or providing a crown or summit; "the crowning star on a Christmas tree"; "her hair was her crowning glory"
crowning
used to describe something that makes something complete or perfect, or is the best feature of something
crowning
representing a level of the highest possible achievement or attainment; "the crowning accomplishment of his career"
crowning
{s} forming a crown or summit; greatest in achievement, representing highest achievement or attainment
crowning
{i} preparation of the natural crown of a tooth and covering the prepared crown with a veneer of appropriate dental material such as gold or non-precious metal casting or porcelain or plastic (Dentistry); stage of childbirth when the baby's head passes through the vaginal aperture (Medicine); ceremony or procedure of making somebody a monarch
crownless
not (especially not yet) provided with a crown; "the uncrowned king"
crownless
Without a crown
crowns
plural of crown
crowns
third-person singular of crown
crowns
(Gr Stephana) A metal crown or wreath made of cloth in the shape of lemon blossoms, with which the priest "crowns" the newlyweds during the sacrament of Matrimony The crowns are white, signifying purity, and represent the power that is given to the newlyweds to become "king and queen" of their home
crowns
a useful guide to identifying and dating badges
dental crown
tooth coating, fake tooth (Dentistry)
half crown
a coin used in Britain before 1971. There were eight half crowns in a pound
half crown
an English coin worth half a crown
half-crown
English coin worth half a shilling
jacket crown
(dentistry) an artificial crown fitted over a broken or decayed tooth
jewel in the crown
first among equals, cream of the crop, creme de la creme
optical crown
optical glass of low dispersion and low refractive index
royal crown
headpiece worn by a king or queen, jeweled golden hat of a king or queen
succeed to the crown
take possession of the royal throne, become King
the Crown
Royal family
the Northern Crown
constellation of stars in the northern skies
triple crown
(baseball) an unofficial title won by a batter who leads the league in hitting average and runs batted in and home runs (horse racing) a title won by a horse that can win the Kentucky Derby and the Belmont Stakes and the Preakness
triple-crown
unofficial championship title for player who heads the league in batting average and home runs and runs batted in of a horse that has won the Kentucky Derby and the Belmont Stakes and the Preakness Stakes races
triple-crown season
a season of baseball during which a player wins the triple crown
white crown
Tall conical mitre with a bulbous terminus, symbolising the sovereignty of the king over Upper Egypt
white crown
tall tapering crown with a bulbous terminus, the crown of Upper Egypt
white crown
(hedjet) The crown worn by the pharaoh and representing Upper Egypt It is in the shape of a tall conical headpiece with a small bulb on the top
crown
Favorites