clearly, obviously, apparently; without a doubt

listen to the pronunciation of clearly, obviously, apparently; without a doubt
English - Turkish

Definition of clearly, obviously, apparently; without a doubt in English Turkish dictionary

evidently
besbelli

Onun benimle konuşmak istemediği besbelli. - Evidently he does not want to speak to me.

Tom bu sabah erken saatlerde besbelli buradaydı. - Tom evidently was here early this morning.

evidently
açıkça

Açıkçası, yarın yağmur yağacak. - Evidently, it's going to rain tomorrow.

Bu açıkçası kötü bir örnek. - It's an evidently bad example.

evidently
anlaşılan

Anlaşılan, yarın yağmur yağacak. - Evidently, it's going to rain tomorrow.

evidently
[adv] açıkça
evidently
gözle görülür biçimde
evidently
apaçık
evidently
aşikâr olarak
English - English
evidently
clearly, obviously, apparently; without a doubt
Favorites