characterized by dignity and propriety

listen to the pronunciation of characterized by dignity and propriety
English - Turkish

Definition of characterized by dignity and propriety in English Turkish dictionary

sedate
yatıştırmak
sedate
ağırbaşlı
sedate
sakinleştirmek
sedate
uyku ilacı verip uyutmak
sedate
durgun
sedate
{s} ciddi
sedate
{s} oturaklı
sedate
{f} yatıştırıcı vermek
sedate
sakinleştir

Onlar Tom'u sakinleştirdiler. - They have Tom sedated.

Onlar onu sakinleştirdiler. - They have him sedated.

sedate
{s} sakin

Ağır şekilde sakinleşmiştim. - I was heavily sedated.

Onlar Tom'u sakinleştirdiler. - They have Tom sedated.

sedate
ağır başlılık
sedate
sedatenessvakar
sedate
{f} sakinleştirici ilaç vermek
sedate
{s} aklı başında
sedate
ağır başlılıkla
sedate
{s} uslu
English - English
sedate
staid
characterized by dignity and propriety

  Hyphenation

  char·ac·ter·ized by dig·ni·ty and pro·pri·e·ty

  Turkish pronunciation

  kerıktırayzd bay dîgnıti ınd prıprayıti

  Pronunciation

  /ˈkerəktərˌīzd ˈbī ˈdəgnətē ənd prəˈprīətē/ /ˈkɛrəktɜrˌaɪzd ˈbaɪ ˈdɪɡnətiː ənd prəˈpraɪətiː/

  Word of the day

  subintelligitur
Favorites