bountiful, abundant; full, replete; rich, lush; numerous, manifold

listen to the pronunciation of bountiful, abundant; full, replete; rich, lush; numerous, manifold
English - Turkish

Definition of bountiful, abundant; full, replete; rich, lush; numerous, manifold in English Turkish dictionary

plentiful
{s} bol

Bir alıcı piyasası malların bol olduğu, alıcıların çok çeşitli seçimlere sahip olduğu, ve fiyatların düşük olduğu bir piyasadır. - A buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.

Bol miktarda suyumuz var. - We have a plentiful supply of water.

plentiful
külliyetli
plentiful
çok bol
plentiful
{s} bereketli
plentiful
mahsuldar
plentiful
verimli
plentiful
{s} çok

Bir alıcı piyasası malların bol olduğu, alıcıların çok çeşitli seçimlere sahip olduğu, ve fiyatların düşük olduğu bir piyasadır. - A buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.

plentiful
bolluk
plentiful
mebzulen
plentiful
verimlilik
plentiful
bereket
plentiful
plentifulness i
English - English
{s} plentiful
bountiful, abundant; full, replete; rich, lush; numerous, manifold
Favorites