bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya

listen to the pronunciation of bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya
Turkish - Turkish
ayrıntı
bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya

    Hyphenation

    bir ti·yat·ro e·se·rin·de a·na dü·şün·ce·ye yar·dım·cı o·lan ke·li·me, cüm·le ve·ya eş·ya

    Pronunciation

    Word of the day

    jubilee
Favorites