bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya

listen to the pronunciation of bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya
Türkisch - Türkisch
ayrıntı
bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya

    Silbentrennung

    bir ti·yat·ro e·se·rin·de a·na dü·şün·ce·ye yar·dım·cı o·lan ke·li·me, cüm·le ve·ya eş·ya

    Aussprache

    Wort des Tages

    zabernism
Favoriten