award a mark of honor, as a medal, to

listen to the pronunciation of award a mark of honor, as a medal, to
English - Turkish

Definition of award a mark of honor, as a medal, to in English Turkish dictionary

decorate
{f} dekore etmek
decorate
süslemek

Mary Noel ağacını süslemek için annesine yardım etti. - Mary helped her mother decorate the Christmas tree.

decorate
{f} süsleyip püslemek
decorate
dekore et

Parti için dekore etmemize yardım eder misin? - Can you help us decorate for the party?

Noel ağacını ışıklarla dekore ettik. - We decorated the Christmas tree with lights.

decorate
{f} nişan vermek
decorate
duvar kâğıdıyla kaplamak
decorate
boyamak
decorate
(for ile) nişan vermek
decorate
badanalamak
decorate
{f} dekor olmak
decorate
{f} donatmak
decorate
boya/dekore et
decorate
tezyin etmek
decorate
{f} bezemek
decorate
(Askeri) Nişan, rozet takmak
English - English
decorate
award a mark of honor, as a medal, to
Favorites