dekore etmek

listen to the pronunciation of dekore etmek
Turkish - English
{f} decorate
to decorate
tire
dekore et
decorate

Tom and Mary decorated the gym with balloons. - Tom ve Mary balonlarla spor salonunu dekore ettiler.

Tom decorated his wall with posters of his favorite movies. - Tom sevdiği film posterleri ile duvarını dekore etti.

dekore et
{f} decorating
dekore et
decorated

She decorated her room with roses. - Odasını güllerle dekore etti.

I don't like the way Tom decorated his room. - Tom'un odasını dekore etme tarzını sevmiyorum.

dekore etme
decorating
Turkish - Turkish
süsleme amacıyla düzen vermek
dekore etmek
Favorites