award a mark of honor, as a medal, to

listen to the pronunciation of award a mark of honor, as a medal, to
Englisch - Türkisch

Definition von award a mark of honor, as a medal, to im Englisch Türkisch wörterbuch

decorate
{f} dekore etmek
decorate
süslemek

Mary Noel ağacını süslemek için annesine yardım etti. - Mary helped her mother decorate the Christmas tree.

decorate
{f} süsleyip püslemek
decorate
dekore et

Tom sevdiği film posterleri ile duvarını dekore etti. - Tom decorated his wall with posters of his favorite movies.

Odasını güllerle dekore etti. - She decorated her room with roses.

decorate
{f} nişan vermek
decorate
duvar kâğıdıyla kaplamak
decorate
boyamak
decorate
(for ile) nişan vermek
decorate
badanalamak
decorate
{f} dekor olmak
decorate
{f} donatmak
decorate
boya/dekore et
decorate
tezyin etmek
decorate
{f} bezemek
decorate
(Askeri) Nişan, rozet takmak
Englisch - Englisch
decorate
award a mark of honor, as a medal, to
Favoriten