ardent in spirit and speech

listen to the pronunciation of ardent in spirit and speech
English - Turkish

Definition of ardent in spirit and speech in English Turkish dictionary

earnest
{s} ağırbaşlı
earnest
{s} ciddi

O ciddi olarak çalışmaya başladı. - He started to study in earnest.

Onun diğer talibinin olduğunu öğrendiğinde, ciddi olarak ona kur yapmaya başladı. - He began courting her in earnest when he found out that she had another suitor.

earnest
{s} samimi

O çok samimi bir kişi. - He is a very earnest person.

En samimi talebime rağmen, benimle konuşmayı reddettiler. - They refused to talk to me in spite of my earnest request.

earnest
kaparo
earnest
pey akçesi
earnest
samimiyetle
earnest
azimli
earnest
kararlı
earnest
ciddiyet

Ciddiyetle yüzüğünü aradı. - She looked for her ring earnestly.

earnest
{s} gerçek
earnest
{s} hevesli
earnest
{s} çalışkan

O çalışkan bir öğrenci. - She is an earnest student.

earnest
{s} içten
earnest
işaret/avans/ciddiyet
English - English
earnest
ardent in spirit and speech

  Hyphenation

  ar·dent in Spir·it and speech

  Turkish pronunciation

  ärdınt în spîrıt ınd spiç

  Pronunciation

  /ˈärdənt ən ˈspərət ənd ˈspēʧ/ /ˈɑːrdənt ɪn ˈspɪrət ənd ˈspiːʧ/

  Word of the day

  tachyphagia
Favorites