appalled, amazed, or stunned

listen to the pronunciation of appalled, amazed, or stunned
English - Turkish

Definition of appalled, amazed, or stunned in English Turkish dictionary

flabbergasted
şaşkın

Kocam o kadar şaşkına dönmüştü ki araba anahtarlarını düşürdü. - My husband was so flabbergasted he dropped his car keys.

Tom haberi duyduğunda şaşkına döndü. - Tom was flabbergasted when he heard the news.

flabbergasted
çok şaşırmış

Onun 48 yaşında hamile kalabildiğine herkes çok şaşırmıştı. - Everyone was just flabbergasted that she was able to get pregnant at 48.

flabbergasted
{f} şaşırt
flabbergasted
şaşırmış

Onun 48 yaşında hamile kalabildiğine herkes çok şaşırmıştı. - Everyone was just flabbergasted that she was able to get pregnant at 48.

flabbergasted
{s} hayrete düşmüş
flabbergasted
{s} şaşkına dönmüş

Biz şaşkına dönmüştük. - We were flabbergasted.

Kocam o kadar şaşkına dönmüştü ki araba anahtarlarını düşürdü. - My husband was so flabbergasted he dropped his car keys.

English - English
flabbergasted
appalled, amazed, or stunned
Favorites