an event that might have been arranged although it was really accidental

listen to the pronunciation of an event that might have been arranged although it was really accidental
English - Turkish

Definition of an event that might have been arranged although it was really accidental in English Turkish dictionary

coincidence
{i} rastlantı

Bu sadece bir rastlantı. - It's just a coincidence.

Bunun bir rastlantı olduğunu düşündüm. - I thought it was a coincidence.

coincidence
tesadüf

Gerçekten bir tesadüf olup olmadığını merak ediyorum. - I wonder if it really was a coincidence.

Tom bunun bir tesadüf olduğunu sanmıyor. - Tom doesn't think this is a coincidence.

coincidence
(Felsefe) örtüşme
coincidence
çakışım
coincidence
(Biyokimya) eşzamanlılık
coincidence
(Edebiyat) tevarüt
coincidence
(Edebiyat) esindeşlik
coincidence
aynı zamanda olma
coincidence
(Denizbilim) rastlantısal eşzamanlılık
coincidence
rast

Bunun bir rastlantı olduğunu düşünmüyorum. - I don't think it's a coincidence.

Bir sayısal tarih olarak yazıldığında Mart 14, 2015, pi'nin ilk beş rakamına karşılık gelir- yüz yılda bir kez rastlantı! - When written as a numerical date, March 14, 2015 is 3/14/15, corresponding to the first five digits of pi (3.1415) - a once-in-a-century coincidence!

coincidence
raslantı

Hayat sadece bir raslantı dizisidir. - Life is just a series of coincidences.

coincidence
uygunluk
coincidence
çakışma
coincidence
{i} çatışma
coincidence
çakışma,rastlantı
coincidence
(isim) denk gelme, tesadüf, rastlantı; çatışma
coincidence
(Nükleer Bilimler) çakışma,aynı anda olma, raslaşma
coincidence
uyuşma/tesadüf
English - English
coincidence
happenstance
an event that might have been arranged although it was really accidental

  Hyphenation

  an e·vent that might have been ar·ranged al·though it was re·al·ly ac·ci·den·tal

  Turkish pronunciation

  ın ivent dhıt mayt häv bın ıreyncd ôldhō ît wız rili äksıdentıl

  Pronunciation

  /ən ēˈvent ᴛʜət ˈmīt ˈhav bən ərˈānʤd ˌôlˈᴛʜō ət wəz ˈrēlē ˌaksəˈdentəl/ /ən iːˈvɛnt ðət ˈmaɪt ˈhæv bən ɜrˈeɪnʤd ˌɔːlˈðoʊ ɪt wəz ˈriːliː ˌæksəˈdɛntəl/

  Word of the day

  mojo
Favorites