a time interval during which there is a temporary cessation of something

listen to the pronunciation of a time interval during which there is a temporary cessation of something
English - Turkish

Definition of a time interval during which there is a temporary cessation of something in English Turkish dictionary

break
kırmak

Pencereyi kırmak için bir çekiç kullanıldı. - A hammer was used to break the window.

Peter vazoyu kırmak niyetinde değildi. - Peter didn't intend to break the vase.

break
mola

Çalışmalarımda bir mola sırasında televizyon izledim. - I watched television during a break in my studies.

Onlar şu anda bir mola veriyorlar. - They're having a break at the moment.

break
dağıtmak
break
ortalık ağarmak
break
şafak atmak
break
(Bilgisayar) çık

Tom, yataktan dışarı fırladı, bazı giysiler giyiverdi, kahvaltı yaptı ve on dakika içinde kapıdan çıktı. - Tom sprang out of bed, threw on some clothes, ate breakfast and was out of the door within ten minutes.

Kahvaltıdan sonra yürüyüşe çıktım. - I went for a walk after breakfast.

break
açmak
break
bitmek
break
dizginlemek
break
değişiklik
break
yıkmak

Bizim sosyal engelleri yıkmak için çok çalışmamız gerekmektedir. - We must work hard to break down social barriers.

break
kırma

Tom Mary'nin kalbini kırmak istemiyordu. - Tom didn't want to break Mary's heart.

O, oğlunun sigara içme alışkanlığı kırmaya çalıştı. - He tried to break his son's habit of smoking.

break
çatlatmak
break
çözmek
break
kırılma

Bambu eğildi ama kırılmadı. - The bamboo gave but did not break.

Herkesin bir kırılma noktası var. - Everyone has a breaking point.

break
sona erdirmek
break
kes,v.kır: n.aralık
break
parçalamak

Bir kazma sert zemin yüzeyleri parçalamak için kullanılan uzun saplı bir araçtır. - A pick is a long handled tool used for breaking up hard ground surfaces.

break
kesme bitir/kes
break
{f} batmak
English - English
break
pause
suspension
intermission
interruption
a time interval during which there is a temporary cessation of something

  Hyphenation

  a time in·ter·val dur·ing which there I·s a tem·po·ra·ry ces·sa·tion of some·thing

  Turkish pronunciation

  ı taym întırvıl dyûrîng hwîç dher îz ı tempıreri seseyşın ıv sʌmthîng

  Pronunciation

  /ə ˈtīm ˈəntərvəl ˈdyo͝orəɴɢ ˈhwəʧ ˈᴛʜer əz ə ˈtempərˌerē ˌseˈsāsʜən əv ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ə ˈtaɪm ˈɪntɜrvəl ˈdjʊrɪŋ ˈhwɪʧ ˈðɛr ɪz ə ˈtɛmpɜrˌɛriː ˌsɛˈseɪʃən əv ˈsʌmθɪŋ/

  Word of the day

  pandemic
Favorites