kırma

listen to the pronunciation of kırma
Turkish - English
groats
folding, collapsible
mongrel
injury
break

Peter didn't intend to break the vase. - Peter vazoyu kırmak niyetinde değildi.

If you want to have parties in my house, clean up everything afterwards, and don't break anything, or else pay for the damage. - Benim evimde partiler vermek istiyorsanız, daha sonra her şeyi temizleyin ve bir şey kırmayın, ya da zarar için ödeme yapın.

breakage
folding (of printed sheets)
laceration
breaking, break
underbred
breech-loading
breaking, fracture; pleat; groats; mongrel, half-breed; hybrid; (silah) collapsible, folding
unblooded
half-breed
crossbred
(animal) of mixed breed
mestizo
pleat
fracture
hybrid
breaking

I will not be able to open the box without breaking it. - Onu kırmadan kutuyu açamayacağım.

We attempted breaking the lines of the enemy. - Düşman hatlarını kırmayı denedik.

(Denizbilim) lysis
cross
(Mekanik) chamfer
crushing
folding
offence
{i} shattering
goffer
diffraction
tuck
folded
half breed
plait
kırmak
break

Tom began trying to break down the door. - Tom kapıyı kırmak için uğraşmaya başladı.

Tom didn't want to break Mary's heart. - Tom Mary'nin kalbini kırmak istemiyordu.

kır
prairie

Laura Ingalls grew up on the prairie. - Laura Ingalls kırda büyüdü.

kır
{i} grizzle
kırma demiri
goffer
kırma demiri
gopher
kırma demiri
gauffer
kırma deneyi
breaking test
kırma kapı
folding door
kırma kuruluşu
crushing plant
kırma makinesi
folding machine, breaker
kırma makinesi
folder
kırma makinesi
1. rock crusher, jaw-breaker. 2. folder, folding machine
kırma tabanca/tüfek
breechloader
kırma tesisi
breaking plant, crushing plant
kırma yaka ruff
(collar)
kırma yapmak
to goffer, to ruffle
kırma yapmak
gauffer
kırma yapmak
goffer
kırma yapmak
gopher
kırma çatı
jerkin head
kırmak
crack

Something really should be done about the problem, but this is cracking a nut with a sledgehammer. - Sorun hakkında gerçekten bir şey yapılmalı, ama bu balyozla ceviz kırmaktır.

kır
field

A herd of friesian cattle graze in a field in British countryside. - Siyah alaca sığır sürüsü İngiliz kırsalında bir tarlada otlar.

The field is full of wild flowers. - Tarla kır çiçekleriyle dolu.

kır
countryside

Every summer I go to the countryside. - Her yaz kırsala giderim.

They lived in the countryside during the war. - Savaş sırasında kırsalda yaşadılar.

cesaretini kırma
demoralization
kır
{f} broke

This window has been broken for a month. - Bu pencere bir aydır kırıktır.

He broke his leg skiing. - Kayak yaparken bacağını kırdı.

kır
{i} fell

She fell down and broke her left leg. - Düştü ve sol bacağını kırdı.

I knew I'd broken my wrist the moment I fell. - Düştüğüm anda bileğimi kırdığımı biliyordum.

kır
Moor
kır
{s} grey
kırmak
{f} offend

I'm sorry, I didn't mean to offend you. - Üzgünüm, seni kırmak istemedim.

kırmak
break up

Tom looks forward to his lunchtime run, to break up the monotony of his working day. - Çalışma günü monotonluğunu kırmak için Tom öğle vakti koşusuna can atıyor.

kırmak
break down

The police used a battering ram to break down the door. - Polis kapıyı kırmak için koçbaşı kullandı.

Tom began trying to break down the door. - Tom kapıyı kırmak için uğraşmaya başladı.

kırmak
touch
kırmak
destroy
fiyat kırma
(Ticaret) price cut
fındık kırma aleti
(Gıda) nutcracker
kilit kırma
effraction
kır
wild

I like studying wild flowers. - Kır çiçeklerini öğrenmeyi seviyorum.

These wild flowers give off a nice smell. - Bu kır çiçeklerinden hoş bir koku yayılıyor.

kır
blot
kır
the wild

I saw the girls pick the wild flowers. - Kızların kır çiçekleri topladığını gördüm.

Barsoom was the biggest Martian town. It had the fanciest saloon. It was the Wild, Wild Red. - Barsoom en büyük Mars kentiydi. En süslü salona sahipti. Orası Vahşi, Vahşi Kırmızıydı.

kır
slopes
kır
the country

We spent a quiet day in the country. - Biz kırda sessiz bir gün geçirdik.

Feeling tired after his walk in the country, he took a nap. - Kırsaldaki yürüyüşünden sonra yorgun hissettiği için şekerleme yaptı.

kırmak
turn
kırmak
discount
kırmak
kill
kırmak
crease
kırmak
bruise
kırmak
crush
kırmak
smash
kırmak
clean up
kırmak
swerve
pot kırma
giveaway
yem kırma makinesi
(Tarım) feed grinder
kır
break up

Tom looks forward to his lunchtime run, to break up the monotony of his working day. - Çalışma günü monotonluğunu kırmak için Tom öğle vakti koşusuna can atıyor.

kır
{f} broken

He got a broken jaw and lost some teeth. - Kırık bir çenesi var ve birkaç dişini kaybetti.

She is responsible for this broken window. - Bu kırık pencereden o sorumludur.

kır
heath
kır
country

Every summer I go to the countryside. - Her yaz kırsala giderim.

We spent a quiet day in the country. - Biz kırda sessiz bir gün geçirdik.

kır
{f} shattering
kır
{f} break

Art breaks the monotony of our life. - Sanat hayatın monotonluğu kırar.

But love can break your heart. - Ama aşk kalbinizi kırabilir.

kır
shatter

Tom's self-confidence was shattered after his boss dressed him down in front of his workmates. - Tom'un öz güveni, patronu iş arkadaşlarının yanında kendisini haşlayınca kırıldı.

kır
wilderness
kır
breake
kır
hoar
kır
{f} shattered

Tom's self-confidence was shattered after his boss dressed him down in front of his workmates. - Tom'un öz güveni, patronu iş arkadaşlarının yanında kendisini haşlayınca kırıldı.

kır
grizzled
kır
{f} breaking

She forgave me for breaking her mirror. - Aynasını kırdığım için beni bağışladı.

This robot can hold an egg without breaking it. - Bu robot yumurtayı kırmadan tutabilir.

kırmak
fracture
kırmak
affront
kırmak
abate
kırmak
aggrieve
kırmak
abash
kırmak
exterminate
kırmak
{f} breach
kırmak
hurt

I don't want to hurt you. - Senin kalbini kırmak istemiyorum.

I know you don't want to hurt Tom. - Tom'un kalbini kırmak istemediğini biliyorum.

kırmak
shatter
kırmak
prejudice
kırmak
pry
kırmak
prise
kırmak
bust
kırmak
cut
kırmak
snap
kâlbini kırma
offense
kırmak
give offense
taş kırma tesisi
Stone crushing facility
yem kırma makinesi
(Tarım) feed mill
apre kırma makinesi
finish breaker, cloth breaking machine
belden kırma mihver pimleri
articulated pivot pins
boru kırma
pipe bursting
cesaretini kırma
damp

The defeat didn't dampen his spirits. - Yenilgi, onun cesaretini kırmadı.

filiz kırma
suckering
grev kırma
(Ticaret) strike breaking
kabuk kırma
(Gıda) unshelling
kademeli kırma
stage crushing
kamışı kırma
dose
kamışı kırma
dose of clap
kenevir sakı kırma makinesi
(Tekstil) hemp breaking machine
kenevir sapı kırma makinesi
hemp breaking machine
kesek kırma makinesi
rotary tiller
kuru kırma
dry crushing
kâlbini kırma
breaking one's heart
kâlbini kırma
offence [Brit.]
kır
countryside, the country, rural area
kır
bent

The bamboo bent but did not break. - Bambu eğildi ama kırılmadı.

kır
refract
kır
gray

That gray-haired man is Tom's father. - O kır saçlı adam Tom'un babası.

Gray squirrels bury nuts, but red squirrels don't. - Gri sincaplar fıstık gömer, ancak kırmızı sincaplar gömmez.

kır
grizzly
kır
{i} grayness
kır
greyish
kır
{s} grayish
kır
uncultivated and open country
kır
{s} frosty

Young plants should be protected in frosty weather. - Genç bitkiler kırağılı havadan korunmalıdır.

kır
diffract
kır
rive

Tom and Mary picked some wildflowers by the river. - Tom ve Mary nehrin yanında birkaç kır çiçeği topladı.

kır
(Tabiat Doğa) de: Heideland heath
kır
champaign
kır
riven
kır
ruffle
kır
weald
kır
knap
kır
moorland
kır
griseous
kır
grey, gray; grey, gray; (saç) hoary, hoar
kırma çatı
hipped roof
kırmak
to fold (printed sheets)
kırmak
to mitigate, abate, break (the severity of a cold spell, the unpleasant effects of something)
kırmak
backgammon to win (an opponent's piece)
kırmak
(okul) skip
kırmak
slang to run away, clear out, make tracks. Kır boynunu! (Konuşma Dili) Scram!/Beat it! kırıp dökmek to destroy, break. kırıp geçirmek
kırmak
to break, destroy (one's resistance, strength, pride, or desire)
kırmak
to offend (someone) greatly
kırmak
lacerate
kırmak
(fiyat) reduce
kırmak
(odun) chop
kırmak
to wipe out, destroy utterly
kırmak
ruffle smb.'s feelings
kırmak
to break, to snap, to smash, to shatter, to fracture, to bust; to fold, to pleat, to crease; to hurt, to offend, to break one's heart; to kill, to destroy, to exterminate; to turn (a steering wheel, etc.) to one side; (tavlada) to take; (para) to clean (s
kırmak
outrage
kırmak
stave in
kırmak
{f} rupture
kırmak
pain
kırmak
{f} split
kırmak
{f} pique
kırmak
goffer
kırmak
to offend, hurt
kırmak
snap off
kırmak
put off
kırmak
(ümidini) chill
kırmak
quench
kırmak
distort
kırmak
to crush; to grind coarsely
kırmak
(for war, disease) to kill, cut down
kırmak
sting

Don't fear the stinging of the thorns if you want to break the rose. - Gülü kırmak isterseniz dikenlerin sıkışmasından korkmayın.

kırmak
to reduce (a price)
kırmak
{f} dampen
kırmak
(kibir) vanquish
kırmak
(direnç) bear down
kırmak
(cesaret) freeze
kırmak
to turn (a rudder, steering wheel) sharply to one side
kırmak
knap
kırmak
(ışın) refract
kırmak
(senet) discount
kırmak
to make (people) split their sides laughing. kıran kırana (fighting) savagely, with no holds barred; with might and main. kırdığı koz kırkı/bini aşmak to make one gaffe after another
kırmak
disservice
kırmak
to chop or split (wood)
kırmak
{f} rive
kırmak
fold
kırmak
(rekor) set up
kırmak
prize
kırmak
(umut) blight
kırmak
put smb.'s nose out of joint
kırmak
(Tekstil) beak
mıcır kırma makinesi
(Tarım) gravel crumbling machine
numune için ambalajı kırma
(Ticaret) breaking bulk
odun kırma kütüğü
chopping block
okulu kırma
truantry
onur kırma
slight
pot kırma
dropping a brick
pot kırma
gaucherie
pot kırma
making a blunder
sak kırma makinesi
breaking scutcher
servis kırma
(Spor) service break
taş kırma makinesi
stone breaker
yaş kırma
wet crushing
yol yapımında kullanılan kırma taş
road metal
yumurta kırma dişi
(Hayvan Bilim, Zooloji) egg tooth
ışığı kırma derecesi
diopter
ışığı kırma derecesi
dioptre [Brit.]
English - English

Definition of kırma in English English dictionary

kırma kusuru
(Tıp, İlaç) Refractive error, refraction eror
Turkish - Turkish
Melez, kırma
Kırmak işi
Yabancı etkilerle özgün niteliğini yitirmiş olan
Kumaşı katlayarak yapılan giysi süsü, pili
Ortasından kırılarak doldurulan (çifte veya tüfek): "Mustafa, kırma tüfeğe bir kurşun sürdü."- Y. Kemal
Ortasından kırılarak doldurulan (çifte veya tüfek)
iki farklı cins köpeğin çiftleşmesinden olan köpek
Değişik ırklara sahip ana babadan doğmuş olan kimse
Basılı kâğıtları forma durumuna getirmek için belli yerlerinden bükme ve katlama işi
Kırılmış veya dövülmüş tahıl
Soyu karışmış, azma, melez, metis
Melez
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş
kırmak
Azaltmak, indirmek: "Firma verdiği teklif fiyatını son dakikada bir yüzde yirmi daha kırıyordu."- H. Taner
Kır
(Osmanlı Dönemi) BEYABAN
Kır
sahra
Kır
(Osmanlı Dönemi) BERİYYE
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) GAZN
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) FEŞK
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) HEDK
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) HEMS
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) RİSM
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) VEHT
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) RETM
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) LESM
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) TEHZİ'
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) HESM
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) HESR
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) VEŞZ
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) ŞA'B
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) VİTAS
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) LA'LAA
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) KASF
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) GAZF
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) CEŞŞ
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) HEZ'
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) HİŞAM
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) VATS
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) FEKK
Kırmak
kesr
Kırmak
faks
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) TEHŞİM
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) TAHH
Kırmak
(Osmanlı Dönemi) TAVSİM
kır
Bu renkte olan. Şehir ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer: "Araba tenha, düz yolda tıkır tıkır gidiyor, ara sıra kır kokuları getiren hafif bir rüzgâr esiyordu."- Ö. Seyfettin
kır
Şehir ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer
kır
Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk: "Gözlerinden, kırları artan sakalına bir iki damla yaş düştü."- F. R. Atay
kır
Orman, dağ vb.ne karşıt olan açıklık yer: "Bizim kır evinde roman var; fakat roman dersi verecek bir edebiyat kitabı yok."- F. R. Atay
kır
Tarla
kır
Bu renkte olan
kır
Kulağı beyaz işaretli keçi
kır
Orman, dağ vb.ne karşıt olan açıklık yer
kır
Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk
kırmak
Vücut kemiklerinden birini parçalamak
kırmak
Hareket durumundaki canlının veya taşıtın yönünü değiştirmek, çevirmek, döndürmek: "Ne tarafa doğru meyil varsa, gidonu o tarafa doğru kıracaksınız ki, bisiklet doğrulsun."- B. Felek
kırmak
İri parçalara ayırmak
kırmak
Daha iyi bir sonuç elde etmek
kırmak
İri ve kaba öğütmek
kırmak
Daha iyi bir sonuç elde etmek: "Tam en az elli bin satıp rekor kıracak."- A. Gündüz
kırmak
Belirli bir biçimde katlamak. Öldürmek, yok olmasına sebep olmak
kırmak
Belirli bir biçimde katlamak
kırmak
Değerinden düşük fiyata almak
kırmak
Yok etmek
kırmak
Vücut kemiklerinden birini parçalamak: "Ayol, yapma, gel, düşüp bir yerini kıracaksın!"- O. C. Kaygılı
kırmak
Öldürmek, yok olmasına sebep olmak
kırmak
Gücünü, etkisini azaltmak
kırmak
Dileğini kabul etmeyerek veya beklenmeyen bir davranış karşısında bırakarak gücendirmek, incitmek
kırmak
Dileğini kabul etmeyerek veya beklenmeyen bir davranış karşısında bırakarak gücendirmek, incitmek: "Sizin hatırınızı kırmamak için, işte gelip misafir oluyorum; fakat bu yaşımda misafirle uğraşacak halim yok."- H. Z. Uşaklıgil
kırmak
Kaçmak, uzaklaşmak
kırmak
Hareket durumundaki canlının veya taşıtın yönünü değiştirmek, çevirmek, döndürmek
kırmak
Tahılı iri ve kaba öğütmek
kırmak
Azaltmak, indirmek
kırmak
Vurarak veya ezerek parçalamak
kırmak
Karşı oyuncunun pulunu oyun dışında bırakmak
kırmak
Gücünü, etkisini azaltmak: "Birkaç gün evvel yağan yağmur sıcağı kırmamış."- B. Felek
kırmak
Tavla gibi oyunlarda karşı oyuncunun pulunu oyun dışında bırakmak
kırma
Favorites